Flyktingmottagande

Vad gör kommunen för att hjälpa flyktingar?

Kommunen har ansvar för det inledande mottagandet, stöd och vägledning under den första tiden. Kortfattat har kommunen ansvar för

  • bostadsförsörjning, mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning
  • försörjningsstöd vid vissa situationer
  • undervisning i Svenska för invandrare (SFI) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och annan vuxenutbildning (individen ska vara skriven i Umeå kommun och ha uppehållstillstånd)
  • samhällsorientering – att ge kunskap om det svenska samhällslivet och om hur det fungerar
  • skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar
  • insatser från socialtjänsten
  • att se till att övrig kommunal verksamhet och service kommer nyanlända till del.

Vuxna

Bosättningslagen innebär att landets alla kommuner ska ta emot den andel flyktingar som Länsstyrelsen i respektive län beslutar. Det beslutade kommuntalet blir känt året innan och som kommun får vi ge förslag på hur den volymen ska fördelas över året. Detta fastställs av Länsstyrelsen och överlämnas sedan till Migrationsverket som genomför anvisningarna till kommunen enligt den beslutade årsplaneringen.

På flyktingmottagningen får vi underlag från Migrationsverket och har sedan två månader på oss att förbereda ankomsten till Umeå för den person eller familj som ska komma.

Etableringstiden är två år och under den tiden har den nyanlända en handläggare på Arbetsmarknads- och integrationsavdelningen som ska fungera som en lots in i det svenska samhället. Vårt arbete bygger mycket på samverkan med många olika aktörer och samhällsfunktioner.

Läs mer om Arbetsmarknads- och integrationsavdelningen

Ensamkommande barn

Umeå kommun har sedan 2006 haft mottagande av ensamkommande barn, alltså asylsökande som inte fyllt 18 år vid ankomst till Sverige. Migrationsverket anvisar barn till Umeå enligt ett särskilt fördelningssystem. Utifrån en andel som beror på hur många från målgruppen som söker asyl, varierar antalet som Umeå kommun tar emot.

Eftersom de som anvisas är minderåriga, får de boende med dygnet-runt-insatser. Små barn får plats i familjehem. Kommunens socialtjänst har också hem för vård eller boende (HVB) och stödboende beroende på den unges ålder och mognad, samt utslussverksamhet i lägenhetsboende. Kommunen har ansvar för ensamkommande barn fram till och med vårterminen det år den unge fyller 20 år.

Läs mer om kommunens mottagande av ensamkommande barn

Vill du hjälpa till?

Många invånare hör av sig till kommunen och vill bidra för att hjälpa flyktingar, nyanlända vuxna och ensamkommande barn som kommer till Umeå. Vill du få en överblick på nätverk och funktioner där frivilligarbete är efterfrågat så kan du ta kontakt med Röda korset, Umekretsen som har ett samordningsuppdrag ut mot civilsamhället. Det gäller också om du har kläder eller saker att skänka.

Du kan kan också erbjuda familjehem, bli god man, hyra ut en lägenhet, erbjuda läxhjälp eller praktikplatser. Andra sätt att hjälpa till är att ge gåvor, bli en vän eller volontär.

Läs mer om hur du själv kan bidra för att hjälpa flyktingar

Sidan publicerades