Grill med gasoltub på altan

Förvara brandfarliga varor säkert

Många har ökat sin hemberedskap det senaste året. Kanske har du tänkt igenom hur du skulle klara ett längre elavbrott? Det kan leda till en ökad förvaring av brandfarliga varor i hemmet, till exempel extra drivmedel till bilen eller bränsle till matlagningsutrustning.

Du får förvara brandfarliga varor i ditt hem utan tillstånd, men bara för eget bruk. Med eget bruk menas att du bara ska förvara det du verkligen behöver hemma. Det innebär högst 100 liter brandfarliga vätskor, 60 liter gasol och 10 liter annan gas. Här räknas inte drivmedel i fordon och reservdunkar in. Dessutom får du förvara högst 10 000 liter eldningsolja och diesel i en cistern för uppvärmning och elproduktion.

Om du behöver förvara mer än 60 liter gasol eller 10 liter annan brandfarlig gas måste du söka tillstånd hos kommunen.

Läs om hur brandfarliga vätskor och gaser ska förvaras

Sidan publicerades