Förvaring av brandfarliga varor

Du får förvara brandfarliga varor i ditt hem utan tillstånd, men bara för eget bruk vilket innebär högst 100 liter brandfarliga vätskor, 60 liter gasol och 10 liter annan gas. Med eget bruk menas att du bara ska förvara det du verkligen behöver hemma. Här räknas inte drivmedel i fordon och reservdunkar in. Dessutom får du förvara högst 10 000 liter eldningsolja och diesel i en cistern för uppvärmning och elproduktion.

För gasol anses det normala behovet för ett hushåll vara en gasolbehållare för förbrukning och en i reserv. Utöver detta får annan brandfarlig gas (till exempel acetylen) förvaras i ett utrymme som är brandtekniskt avskilt från bostaden.

Behöver du förvara mer än 60 liter gasol eller 10 liter annan brandfarlig gas måste du söka tillstånd hos kommunen.

Söka tillstånd för hantering av brandfarlig vara

Så ska olika vätskor och gaser förvaras

  • Brandfarliga vätskor ska alltid förvaras i sin originalförpackning med originaletiketten kvar.
  • Varje enskild förpackning med brandfarlig vätska, inklusive sprayburkar, får innehålla högst tio liter vardera om de ska förvaras inne i din bostad. Det gäller både i enbostadshus och flerbostadshus.
  • Vätska i lös vikt, som bensin, ska förvaras i en behållare som är avsedd för produkten, till exempel en godkänd reservdunk. Behållarna ska vara märkta enligt EU:s gemensamma regler.
  • Samla alla brandfarliga vätskor i ett skåp med god ventilation, gärna tillsammans i ett tätt tråg av brandsäkert material, och se till att kapsyler och lock är ordentligt fastsatta.
  • Brandfarlig vätska, sprayburkar och gasflaskor får inte förvaras i kylskåp, svalskåp eller frysskåp på grund av brand- och explosionsrisken.
  • Sprayburkar och små gasbehållare ska helst inte förvaras tillsammans med andra brandfarliga vätskor. Eftersom de är känsliga för värme ska de inte placeras ovanför en ljusramp eller i direkt solljus. Även tomma sprayflaskor som utsätts för värme kan vara en risk.
Sidan publicerades