Lokala förebyggande råd

Sidan publicerades

I Umeå kommun finns det lokala förebyggande råd på olika områden. De lokala förebyggande råden koordineras av fritidsförvaltningen och i råden samlas representanter från fritidsgårdar, skolan, elevhälsan, fältgruppen, socialtjänsten och ibland även Umebrå, polis och region.

Rådens syfte är att påbörja eller fortsätta arbeta med förebyggande insatser i närområdet där unga befinner sig. Råden har viktiga lokala kunskaper och därför en förmåga att kunna fånga upp olika problemområden tidigt, genom förebyggande arbete i samverkan.

Kontaktpersoner

Carlshöjd

Göran Lindh
arbetsledare, Mobil mötesplats
090-16 45 43
goran.lindh@umea.se

Ersboda

Gabriella Alfengård
arbetsledare, Athena fritidsgård
090-16 45 44
gabriella.alfengard@umea.se

Hörnefors

Johanna Edvinsson
ungdomsassistent, Hörnefors ungdomsgård
0930-290 60
johanna.edvinsson@umea.se

Holmsund/Obbola

Maja Larsson
fritidsledare
090-16 35 48
maja.larsson@umea.se

Mariehem

Linda Johansson
ungdomsassistent, Mariehemsgården
090-16 56 62
linda.johansson@umea.se

Sävar

Håkan Olofson Larsson
ungdomsassistent, Sävar fritidsgård
090-16 44 08
hakan.olofson@umea.se

Södra

Pelle Eklund
för- och grundskolechef, område syd
090-16 59 08
per.eklund@umea.se

Tomtebo

Daniel Lillieroth
ungdomsassistent, Sjöfrugården
090-16 48 39
daniel.lillieroth@umea.se

Västra

Therese Östensson
fritidsledare, Mobil mötesplats
090-16 50 78
therese.ostensson@umea.se

Ålidhem

Per-Erik Söderström
ungdomsassistent, Ålidhemsgården
090-16 48 32
per-erik.soderstrom@umea.se

Sidan publicerades