Försäkringar

Umeå kommun har vältäckande försäkringar. Utöver de försäkringar som kommunen har som arbetsgivare tecknas särskilda försäkringar:

  • kommunförsäkring, egendom och ansvar
  • tjänstereseförsäkring
  • motorfordonsförsäkring
  • olycksfallsförsäkring

Det innebär att kommunens personal är försäkrad vid exempelvis olyckor på arbetsplatsen och under resor i tjänsten. Läs mer om dessa på intranätet.

Den viktigaste försäkringen är ändå den som gäller skyddet av den som använder sig av kommunens verksamhet. Skolelever och förskolebarn har en olycksfallsförsäkring som gäller såväl i skolan som på fritiden.

Det är viktigt att komma ihåg att försäkringar inte är ett skydd mot olyckor. En försäkring är till för att lindra konsekvenserna av en olycka. Olyckor kostar alltid den drabbade både pengar och lidande. Kommunen arbetar därför tillsammans med försäkringsbolag med före­byggande insatser.