Egendomsskada

Det händer att egendom, till exempel staket eller häckar, skadas vid snöröjning eller stormar. Om det inträffar ska du som fastighetsägare omgående anmäla skadan till kommunen.

Egendom som är placerad utanför tomtgräns ersätts inte.

Sidan publicerades