Personskada

Personskada kan till exempel handla om att du halkar på en isig gångväg som kommunen ansvarar för att halkbekämpa. Då ska du anmäla skadan till kommunen.

Om du är anställd av Umeå kommun och vill anmäla en arbetsskada ska du göra det via intranätet.

Anmäl skada

Du kan anmäla personskada via e-tjänst eller genom att skicka in en ifylld blankett.

Anmäl via blankett

Skicka blanketten till:

Umeå kommun
Umeåregionens brandförsvar
901 84 Umeå

Sidan publicerades