Grupp med människor som får rent dricksvatten i dunkar

Foto: Thomas Henriksson, MSB

Frivilliga resursgruppen, FRG

FRG består av utbildade frivilliga som under kommunal regi är ett stöd för samhället i samband med samhällsstörningar. FRG samlar frivilliga försvarsorganisationers kompetenser på lokal nivå och finns till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas.

Vad gör FRG?

FRG kan ha väldigt varierande uppgifter, men kan exempelvis bistå med information, stabsarbete, medmänskligt stöd, logistik, första hjälpen och, servicetjänster som evakuering, transporter och förnödenheter.

Grundutbildning

Alla över 18 år kan gå med i en FRG efter att ha genomgått en grundutbildning som bekostas av myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Därefter finns möjligheter till fortbildning i till exempel ledarskap och kriskommunikation. Civilförsvarsförbundet är drivande för att etablera och utveckla FRG.

Sidan publicerades