Trygghetspunkter

Man i blå jacka häller upp vatten ur en dunk.

En trygghetspunkt är en samlingsplats i en stadsdel eller by vid en större kris. Vid en trygghetspunkt ska du och andra invånare kunna erbjudas aktuell information om läget när ordinarie informationskanaler kanske inte fungerar, så långt möjligt skydd/värme i lokal, vatten, enklare mat och sjukvård, och kunna larma polis, ambulans och räddningstjänst.

Kommunen har flexibla trygghetspunkter. Händelse, omfattning och behov avgör vilken eller vilka trygghetspunkter som behöver aktiveras och vad som behöver erbjudas. Vid en händelse meddelas att en trygghetspunkt aktiveras via kommunens webbplats och Facebook-sida, och vid behov även via Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) via P4 Västerbotten och SMS till berörda i ett geografiskt område.

Trygghetspunkter är ett komplement till och inte en ersättning för din egen beredskap. Du som är invånare förväntas också ha egen beredskap för att hantera störningar i samhället.

Vad kan vara en trygghetspunkt?

Vilken är den bästa platsen för en trygghetspunkt i stadsdelen eller byn där du bor? Och vad finns/saknas där? Lämna förslag via formuläret. Det ger ett underlag för att fortsätta planera för och utveckla trygghetspunkter för god beredskap.

Du kan välja att bara svara på de två första frågorna och lämna följande frågor.Platsen bör vara centralt belägen och allmänt känd, en naturlig samlingsplats för många i stadsdelen/byn.

Exempel: lokal för skydd (allmän), mindre lokaler i anslutning, el, möjlighet att laga mat, anslagstavla/plats för anslag, (teknisk) utrustning, med mera.

Sidan publicerades www.umea.se/trygghetspunkter