Trygghetspunkter

En trygghetspunkt är en samlingsplats vid en större kris. Vid en trygghetspunkt, beroende på typ av händelse och omfattning, ska besökare kunna erbjudas aktuell information, värme, enklare mat och sjukvård. Från trygghetspunkten kan man också larma polis, ambulans och räddningstjänst.

Umeå kommun har flexibla trygghetspunkter. Utifrån behov och typ av händelse som inträffat, avgörs vilken eller vilka trygghetspunkter som aktiveras. Detta kommuniceras via kommunens webbplats och Facebook-sida, samt vid behov även via P4 Västerbotten och SMS till berörda inom ett geografiskt område.

Du som medborgare förväntas ha egen beredskap för att hantera störningar. Trygghetspunkter ska ses som ett komplement och inte en ersättning för den egna beredskapen.

Sidan publicerades