Första hjälpen och hjärt- och lungräddning

Mål

 • Att kunna agera vid hjärtstopp
 • Att kunna ge första hjälpen och tidiga insatser vid vanliga sjukdomar

Kursinnehåll

Hjärt-lungräddning

 • Medvetslös med onormal eller ingen andning
 • Hjärt-lungräddning
 • Hjärtstartare
 • Luftvägsstopp

Sjukdomsfall och olyckor

 • Hjärtinfarkt
 • Stroke
 • Diabetes
 • Yttre blödning
 • Inre blödning
 • Cirkulationssvikt
 • Allergisk reaktion
 • Brännskada
 • Krampanfall och epilepsi
 • Nack-och ryggskada

Kurslängd

4 timmar

Målgrupp

Personal och företagsgrupper

Förkunskapskrav

Du ska ha läst in kursboken som lånas ut av Umeåregionens brandförsvar 1–2 veckor innan kursstart. Boken återlämnas vid kurstillfället.

Anmälan, kursdatum och kostnad

Anmäl dig till kursen på Brandskyddsföreningens webbplats. Där finns även aktuella kursdatum och prisuppgift.

Sidan publicerades