Nätverksträffar

Nätverket träffas fyra gånger per år, både fysiskt och digitalt. Vid träffarna är erfarenhetsutbyte mellan byarna en viktig del samt information från Seniortorget och landsbygdsstrateg.

Träffar under 2024

26 januari, digitalt möte

Bygdegårdarnas riksförbund informerar.

3 maj - Besök i vackra Tavelsjö

Nätverket träffades på Tavelsjö Wärdshus i Tavelsjö där vi utbytte erfarenheter och inspirerade varandra.

Mårten Edberg och Alf Söderlund från Tavelsjö Rödåbygden Utveckling ekonomisk förening informerade om projektet ”Living lab för autonoma transporter i glesbygd” , 676.5 kB.. Vid frågor ta kontakt med Mårten Edberg via: 070-2168625 eller martenedberg@gmail.com

Mötet besöks även av Grim Jernudd från Change the Game där deltagarna fick möjlighet att prova på och diskutera ämnet rörelserikedom.

27 september på Seniortorget

29 november, digitalt möte

2023

15 mars - uppstartsträff:

Vi enas om att det är en god idé att bilda ett nätverk där syftet är att samverka för en stärkt folk hälsa.

24 maj - att ansöka om bidrag:

Föreningsbyråns Eva Lindgren berättar om vilka bidrag som finns att söka samt beskriver vilket stöd som Föreningsbyrån kan ge.

Information om Leader - en metod för att utveckla landsbygder. Finansieras via EU, staten (Jordbruksverket) och offentlig medfinansiering på lokal nivå.

Information om Arvsfonden.

13 september - Digitala seniortorget:

Visning av Digitala seniortorget och genomgång av hur man skapar ett personligt konto. Dialog och diskussion om byarnas vinster med att lägga ut aktiviteter. Vill du lära dig hur man publicerar finns utbildningstider utlagda på hemsidan.

29 november - ofrivillig ensamhet och psykisk hälsa:

Kevin Peters Björnsdotter informerar och erbjuder kostnadsfria föreläsningar om bland annat ofrivillig ensamhet och psykisk hälsa. Om det finns intresse att ta del av föreläsningarna kontaktar man Kevin på kevin.bjornsdotter@umea.se.

 

Sidan publicerades