God man till vuxen

God man

En god man förordnas för att ta tillvara en enskilds intressen. En god man förordnas vid sjukdom, försvagat hälso­tillstånd eller liknande förhållanden. Gode mannen kan få till uppgift att bevaka den enskildes rätt, förvalta dennes egendom och/eller sörja för hans eller hennes person. Den enskilde (huvudman) behåller sin rättshandlingsförmåga.

Fråga om tillsättande av god man uppstår när den enskilde inte klarar av att sköta sina ekonomiska angelägenheter eller förvalta sin egendom. Den hjälp som gode mannen tillhandahåller är att se till att den enskildes löpande räkningar blir betalda, portionera ut fickpengar, deklarationshjälp, kontakter med banker, myndigheter, socialtjänsten och att finnas som stöd till den enskilde. Gode mannen ska se till att den enskilde får den personliga vård och tillsyn han eller hon behöver. Gode mannen ska verka för den enskildes bästa.

Förvaltare

Ett förvaltarskap innebär att den enskilde i stort förlorar sin rättsliga handlingsförmåga. Detta innebär att han eller hon inte kan ingå juridiskt bindande avtal, till exempel köpa bil på avbetalning, sälja huset eller låna pengar på bank. Den den enskilde har kvar sin rösträtt. I övrigt fungerar förvaltaren som en god man.

Redovisning

Efter tingsrättens förordnande övertar gode mannen/förvaltaren ansvaret för den enskildes  ekonomi och fastighets­förvaltning. Det ligger i uppdraget att årligen inlämna en årsredovisning avseende fjolårets förvaltning.

Sidan publicerades