Årsräkning

Varje år ska du som god man eller förvaltare lämna in en årsredovisning. Vi kallar den för årsräkning. I årsräkningen redovisar du huvudmannens tillgångar och skulder i början och slutet av året, inkomster under året samt utgifter under året. I redogörelsen beskriver du hur uppdraget har varit och vilka insatser du ansökt om.

Årsräkningen och redogörelsen ska du lämna in till överförmyndarenheten senast 28 februari. Om du inte lämnar in årsräkningen kan du bli tvungen att betala vite.

Hinner du inte lämna in årsräkningen i tid?

Du kan ansöka om anstånd, det vill säga mer tid på dig att lämna in redovisningen. Du behöver inkomma med en skriftlig begäran, mejl eller post, före sista dag för inlämnande av redovisning har passerat. Tänk på att du måste uppge skäl till varför du behöver mer tid.

Varje begäran prövas särskilt. Du får ett skriftligt besked om du har beviljats anstånd eller inte.

Program för redovisningsarbete

Överförmyndarenheten erbjuder digital redovisning för ställföreträdare, e-godman.

Läs mer om e-godman

Du kan också använda Hjälp till sammanställning av årsräkning , 16.3 kB. (excel)

Sidan publicerades