Anhörigstöd, avlösning

Umeå kommun erbjuder olika former av stöd till dig som är anhörig utifrån din och din närståendes situation. Att stödja eller hjälpa en närstående kan på många sätt vara meningsfullt, men kan också vara svårt och kännas ensamt. Som anhörig är du ett ovärderligt stöd för den som behöver hjälp, men det är lätt att glömma bort sig själv när man hjälper någon annan. För att underlätta och förbättra din situation samt förebygga ohälsa kan du själv behöva stöd.

Anhörig och närstående

I Umeå kommun använder vi begreppet anhörig för den som hjälper någon som på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte längre klarar vardagen på egen hand. Anhörig kan vara maka/make, sambo, släkt eller god vän eller någon annan som har en nära relation till den som behöver hjälp. Den som behöver hjälp benämns närstående.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, NKA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anhörigas Riksförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stöd till barn och unga som är anhöriga

Det finns flera verksamheter som erbjuder stöd till barn och ungdomar som lever i familjer med psykisk ohälsa eller missbruk- och beroendeproblematik.

Barnkraft – stöd till barn i familjer med psykisk ohälsa eller missbruk

Ingången – alkohol- och drogmottagning för ungdomar

Ungdomshälsan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (umo.se)

Anhörigkonsulenterna erbjuder stöd till anhöriga

Du kan få information, vägledning och enskilda stödsamtal utifrån den situation du befinner dig i. Anhörigkonsulenterna kan berätta om olika stödformer och även ge förslag på arrangemang och aktiviteter riktade till anhöriga. Anhörigkonsulenterna har tystnadsplikt.

Stödet vänder sig till anhöriga vars närstående är vuxna och bosatt i eget ordinärt boende i kommunen.

Sidan publicerades www.umea.se/anhorig