Utbildning

Umeå universitet

Om du har en funktionsnedsättning har du möjlighet att studera vid universitet och högskolor med så kallat särskilt pedagogiskt stöd. Vanligt stöd är anpassad tentamen/examination, anteckningshjälp eller en mentor.

Stöd till studenter

Det finns en kontaktperson för studenter med funktionsnedsättning vid varje högskola och universitet. Kontaktpersonen har ett särskilt ansvar för frågor som rör studier och stödåtgärder av olika slag.

Tillgänglighet inom högskola

Upplysningar om den fysiska tillgängligheten vid olika högskoleorter kan man få av ansvarig kontaktperson på respektive universitet/högskola.

Sidan publicerades