Barn springer på gräs, bort från betraktaren

Hur arbetar socialtjänsten och hur fungerar LVU?

Har du frågor om hur socialtjänsten arbetar och omhändertagande av barn enligt lagen om vård av unga (LVU)? Här är fakta, frågor och svar om socialtjänstens arbete och länkar till samlad information på svenska och andra språk, främst på Socialstyrelsens webbplats.

Do you have questions about how social services work and care of children according to the Care of Young Persons Act (LVU)? Here are facts, questions and answers about the social services and links to information in Swedish, English and other languages, mainly on the website of the National Board of Health and Welfare.

Sidan publicerades