Personer talar på en scen.

Tack alla som deltog i Råd för framtiden 2024

Konferensen Råd för framtiden i Umeå är slut. Vi tackar deltagare, talare, Brottsförebyggande rådet (Brå), Umeå folkets hus och alla andra som medverkade. Ni bidrog alla till en lyckad konferens.

Konferensdeltagare, föreläsare, arrangörer och utställare vittnar om en mycket lyckad tillställning, med nya insikter, många nya kontakter och mycket inspiration för fortsatt arbete för att förebygga brott.

– Vi är mycket nöjda med Råd för framtiden 2024 i Umeå och upplever att konferensen även uppskattades av deltagarna. En avgörande faktor var att kommunikation mellan Brå, Umeå kommun och övriga aktörer, involverade i konferensens planering, fungerade oerhört bra, säger Lisa Persson, projektledare för Råd för framtiden, Brå.

Bidrar till god samverkan

Att konferensen lades i Umeå betyder mycket för norra Sverige. Och inte minst för Västerbotten och Umeå. Det var en möjlighet för oss på Umeå kommun att dela med oss av vårt brottsförebyggande arbete som pågått under lång tid. Umeå kommuns lokala brotts- och drogförebyggande råd (Umebrå) kom till redan 1985, och har sedan dess bedrivit förebyggande arbete med fokus på samverkan mellan olika samhällsaktörer och civilsamhället.

– Efter att ha jobbat hårt, och under lång tid, för att få visa upp det fina brottsförebyggande arbete som Umeå har samt att ta del av allt annat spännande arbete som pågår ute i landet, känns det lite tomt att konferensen är slut. Men vi från Umebrå och Umeå kommun är mycket nöjda med de här dagarna, säger Ulrika Granskog, brottsförebyggande samordnare Umebrå.

Ur programmet

Under Umeås egen förmiddag, konferensens första dag, fick vi bland annat höra om Umeå växer tryggt och säkert – en långsiktig satsning i samverkan mellan kommun och polis. Vår satsning på brottsförebyggande sponsring för att motverka att Umeås barn och unga dras in i kriminella gäng. Vi fick ta del av resultat från forskningsprojektet Våld mot samiska kvinnor i Sverige.

En av inledningstalarna var justitieminister Gunnar Strömmer, och dag 2 lyssnade vi exempelvis till Barn och unga i kriminella nätverk – inträde, brott, villkor och utträde, samt om brottsförebyggande arbete i samhällsbyggnadsprocessen.

Konferensen summerades av generaldirektörerna för Brå och Brottsoffermyndigheten tillsammans med Kerstin Rörsch, konferensens moderator.

Nästa konferens

Nästa år förläggs konferensen 80 mil söderut... Vi ses på Råd för framtiden 2025 i Linköping!

Kontakt

Har du frågor om 2024 års konferens i Umeå, är du välkommen att kontakta Umebrå: umebra@umea.se

Sidan publicerades