Lokala förebyggande råd

Sidan publicerades

I Umeå kommun finns det lokala förebyggande råd på olika områden. De lokala förebyggande råden koordineras av fritidsförvaltningen och i råden samlas representanter från fritidsgårdar, skolan, elevhälsan, fältgruppen, socialtjänsten och ibland även Umebrå, polis och region.

Rådens syfte är att påbörja eller fortsätta arbeta med förebyggande insatser i närområdet där unga befinner sig. Råden har viktiga lokala kunskaper och därför en förmåga att kunna fånga upp olika problemområden tidigt, genom förebyggande arbete i samverkan.

Kontaktpersoner

Ersboda

Hussein Jabar Thamir
arbetsledare, fritidsledare
Athena fritidsgård och Ersboda ungdomens hus
hussein.thamir@umea.se

Haga

Göran Lindh
arbetsledare, fritidsledare
Mobil mötesplats, Hartvigsgården fritidsgård
goran.lindh@umea.se

Holmsund/Obbola

Maja Larsson
fritidsledare
Alcatraz fritidsgård, Ropstugan fritidsgård
maja.larsson@umea.se

Hörnefors

Johanna Edvinsson
arbetsledare, fritidsledare
Hörnefors fritidsgård
johanna.edvinsson@umea.se

Maja Beskow

Göran Lindh
arbetsledare, fritidsledare
Mobil mötesplats, Hartvigsgården fritidsgård
goran.lindh@umea.se

Marieområdet

Linda Johansson
arbetsledare, fritidsledare
Mariehems fritidsgård
linda.johansson@umea.se

Sävar

Håkan Olofson Larsson
arbetsledare, fritidsledare
Sävar fritidsgård
hakan.olofson@umea.se

Teg

Jasmine Sahandi Nordstrand
fritidsledare
Tegs fritidsgård
jasmine.nordstrand@umea.se

Tomtebo

Daniel Lillieroth
arbetsledare, fritidsledare
Sjöfrugården fritidsgård
daniel.lillieroth@umea.se

Västra

Marie Malmberg
arbetsledare, fritidsledare
Västangård fritidsgård
marie.malmberg@umea.se

Göran Lindh
arbetsledare, fritidsledare
Mobil mötesplats, Hartvigsgården fritidsgård
goran.lindh@umea.se

Ålidhem

Elin Aadde Säfström
fritidsledare
Ålidhems fritidsgård
elin.safstrom@umea.se

Sidan publicerades