Föreståndare, hantering av brandfarliga varor i mindre omfattning

Mål

Kursen ger dig kunskap att kunna verka som föreståndare för brandfarlig vara i mindre omfattning som till exempel gashantering på restaurang, skola eller verkstad.

Övergripande innehåll

  • Lagar och regler – vad säger lagen om brandfarliga varor, hantering och förvaring av dem?
  • Fysikaliska egenskaper och risker – vilka egenskaper används för att beskriva brandfarliga varor, vad betyder de och hur påverkas riskbilden i verksamheten?
  • Tillståndsprocessen – vad behöver man söka tillstånd för och hur går det till?
  • Föreståndare för brandfarlig vara – vilket ansvar och vilka befogenheter har en föreståndare för brandfarlig vara?
  • Rutiner och klassningsplaner – vilka rutiner ska finnas framtagna vid hantering av brandfarlig vara och vad är en klassningsplan?
  • Praktisk övning – hur fungerar en handbrandsläckare och hur gör man om det brinner i någons kläder?

Förkunskaper

Inga

Kurslängd

6 timmar

Anmälan, kursdatum och kostnad

Anmäl dig till kursen på Brandskyddsföreningens webbplats. Där finns även aktuella kursdatum och prisuppgift.

Sidan publicerades