Grundläggande brandskyddsutbildning

Mål

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om brands uppkomst, hur du förebygger brand och hur du ska agera i händelse av brand.

Övergripande innehåll

  • Lagen om skydd mot olyckor – vad säger lagen om ansvar och skyldigheter när det gäller brandskydd?
  • Brandorsaker – vilka är de vanligaste orsakerna till brand?
  • Bränders uppkomst och spridning – hur uppkommer en brand, hur snabbt utvecklas den och kan vi förhindra spridning av brand?
  • Förebygga brand – hur kan man minska risken för bränder?
  • Agera rätt vid brand – hur gör man om man upptäcker en brand?
  • Praktisk övning – hur fungerar en handbrandsläckare och hur gör man om det brinner i någons kläder?

Förkunskaper

Inga

Kurslängd

3 timmar

Anmälan, kursdatum och kostnad

Anmäl dig till kursen på Brandskyddsföreningens webbplats. Där finns även aktuella kursdatum och prisuppgift.

Sidan publicerades