Heta arbeten

Mål

Kursen ger dig kunskap att förebygga brand vid heta arbeten och att kunna tillämpa säkerhetsreglerna för heta arbeten.

Kursen följer Brandskyddsföreningen i Sveriges föreskrifter för heta arbeten. Certifikat utfärdas efter att kursen genomförts med godkänt resultat och godkänt kursprov.

Övergripande innehåll

  • Lagar och försäkringsvillkor – vilka lagar gäller för heta arbeten och vilka krav ställer försäkringsbolagen?
  • Organisation och ansvar – vilka tillstånd behöver finnas och vem ansvarar för vad vid heta arbeten?
  • Brandkunskap – hur uppkommer en brand, hur snabbt utvecklas den och kan vi förhindra spridning av brand?
  • Riskbedömning – vilka är riskerna vid heta arbeten och vad behöver man titta på för att göra en bra riskbedömning?
  • Säkerhetsregler – vilka är säkerhetsreglerna för heta arbeten och vad innebär de?
  • Praktisk övning – hur fungerar en handbrandsläckare?

Förkunskaper

Inga

Kurslängd

Cirka 7 timmar

Anmälan, kursdatum och kostnad

Anmäl dig till kursen på Brandskyddsföreningens webbplats. Där finns även aktuella kursdatum och prisuppgift.

Sidan publicerades