Öppna data, PSI-data

Öppna data är digital data som utan krav på avgift eller andra villkor är tillgängliga för alla.

Umeå kommun arbetar med att publicera kommunens data som öppna data. Syftet är att medborgare, företag, forskare och offentlig verksamhet ska kunna använda detta informationsflöde i sitt arbete, som grund för beslut och för att kunna delta i och bidra till kommunens utveckling.

Genom att tillgängliggöra våra öppna data möjliggör vi även för andra aktörer, exempelvis företag och allmänheten, att skapa nya tjänster. På så sätt kan vi både bredda och öka takten i samhällsutvecklingen.

Exempel på kända tillämpningar är

  • utbildningar på Umeå universitet som använder öppna data som datakälla i sin undervisning
  • verksamheten Bygglov som återanvänder sina öppna data på en översiktssida de har skapat – där kan man som medborgare bland annat se förväntade handläggningstider om man vill ansöka om ett bygglov
  • verksamheten Måltidsservice som återanvänder sin öppna data på en översiktssida de har skapat där man kan se hur de ligger till mot sina olika mål, till exempel när det gäller matsvinn
  • flygfoton som har delats som öppna data, som bland annat kan användas av mäklare i deras annonsering
  • kommunens e-tjänster som kommer att använda sig av öppna data.

Nedan finns ett exempel på hur en verksamhet har återanvänt sina egna öppna data till att skapa en visuell översikt på hur de förhåller sig till sina nyckeltal.

Ett annat exempel som på en karta visar var man kan hitta konstverk i Umeå.

Använd våra data

Vi har samlat öppna data i Umeå på en portal och kanske finns den information du söker fritt tillgänglig där utan att du behöver logga in någonstans. I portalen kan du som är utvecklare hämta hem data eller API:er till våra olika data­uppsättningar. Där kan även du som inte har någon utvecklingserfarenhet utforska och använda data med hjälp av kartor och diagram.

Portal för öppna data Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Använder du kommunens öppna data till något?

Kontakta oss gärna och berätta vad du har gjort.

Kontakt

Om du har frågor om våra öppna data så hittar du kontaktvägar för alla publicerade datauppsättningar på portalen. Har du generella frågor, kontakta oppnadata@umea.se.

Sidan publicerades www.umea.se/psidata