5.1 Park- och naturmark

Drift och underhåll

För skötselnivåer för vegetation och grönytor se Skötselbeskrivning , 203.5 kB, öppnas i nytt fönster..

Skötsel under garantitid

Entreprenören ska säkerställa att kontroll av vegetation och grönytor under garantitid görs 1-2 gånger per växtsäsong i enlighet med Gator och Parkers dokument; Skötsel under garantitid , 108 kB, öppnas i nytt fönster.. Representant från parken ska bjudas in och medverka vid kontrollerna.

Invasiva arter

Om invasiva arter påträffas ska åtgärder vidtas. Metod för bekämpning av de invasiva arterna anpassas efter platsen och huruvida de ursprungliga arterna ska bevaras eller inte. För mer information se 3.1.3.4 Invasiva arter.

Sidan publicerades