vägvisningspilar på en stolpe

Cykelkartor

Vartannat år uppdateras cykelkartan för Umeå tätort. Kartan visar cykelvägnätet i centralorten och i kommundelarna. I centralorten har man delat in gång- och cykelvägnätet i ett huvudvägnät och ett övrigt gång- och cykelvägnät. På kartan kan du se vart huvudvägnätet går och läsa om vilka prioriteringar som gäller på huvudvägnätet när det gäller sandning, plogning, sopning med mera.

Digital karta (uppdaterad 2022) finns på nedanstående länk.

https://kartor.umea.se/cykelkarta Länk till annan webbplats.

En äldre papperskarta (uppdaterad 2019) finns fortfarande att hämta i Stadshusets entré och i kommunhörnan i Väven och kan laddas ner på nedanstående länk.

Sidan publicerades