barn som cyklar i en cykelbana

Cykelsäkerhet

Genom att ha hög säkerhet på gång- och cykelväget vågar fler använda cykeln. Umeå kommun tar årligen fram en trafikdatarapport som bland annat beskriver olycksstatistik i kommunen. Information om olyckor hämtas från STRADA (Swedish Traffic Accident Data Aquisition), som är en databas där sjukvården rapporterar skador i trafiken. Den vanligaste olyckstypen i Umeå är fotgängare som skadats i singelolyckor (exempelvis fotgängare som har halkat eller snubblat). Den näst vanligaste olyckstypen är cyklister som skadat sig i singelolyckor, cirka 30 procent av alla trafik­skador. Särskilt olycksdrabbade platser är delar av cykelvägnätet där cykelflödena är stora, samt där utrymmet är begränsat och/eller där körbanan lutar så att hastigheten blir hög.

Åtgärder för att minska antalet olyckor

För att få ner antalet olyckor arbetar vi med ett antal olika åtgärder som till exempel separering av fotgängare och cyklister, ombyggnad av riskfyllda platser, översyn av hinder och hastighetsdämpning.

Umecyklisten

Umeå kommun erbjuder alla barn som går årskurs fyra cykelutbild­ningen ”Umecyklisten”. Tanken med Umecyklisten är att öka elevernas trafikkunskap och därigenom få dem att agera säkrare i trafiken. Genom ett teoripass och en praktisk del (cykelbana) utbildas eleverna i cyklingens risker, krav och möjligheter.

Film om Umecyklisten, 2019 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Youtube)

Film när Hedlundaskolan klass 4 får sin cykelutbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Youtube)

Sidan publicerades