folk som går och cyklar längs Nygatan

Regler för cyklister

Trafikregler

Cyklar och mopeder är fordon. Det innebär att cyklister och mopedister skall följa de trafikregler som gäller fordonsförare. Det finns också regler som gäller enbart cykel- och mopedtrafik. Den som leder cykel eller moped anses som gående. Du får därför leda cykeln eller mopeden där fordonstrafik eller trafik med cykel och moped är förbjuden.

Läs mer om trafikregler för cyklister Öppnas i nytt fönster.

Läs mer om cykelpassager och cykelöverfarter

Utrustning

Enligt lag måste en cykel alltid ha

  • ringklocka (det finns inga krav på hur den ska se ut eller låta)
  • broms.

Belysning och reflexer krävs bara när du cyklar i mörker. Om du leder cykeln när du går gäller inte kraven.

Rätt utrustning för cykel

en ritad cykel med rätt utrustning, hjälm

Hjälm

Alla barn och ungdomar under 15 år ska enligt lag använda hjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykel.

Sidan publicerades