Uppleva och göra

  • Dags för ett nytt instrument?

    I Kulturskolan kan barn och unga gå i teatergrupper, lära sig spela instrument, slöjda, sjunga, filma och mycket annat. Nu finns höstens kurser att söka.
  • Besök äventyrsstigen med barnen

    Äventyrsstigen är en 800 meter lång skogsled för barn som börjar och slutar i anslutning till Kärleksvikens badplats vid Nydalasjön. Längs stigen finns elva utm...