Kärret i Grössjöns naturreservat.

Grössjöns naturreservat

Grössjöns naturreservat är ett av Umeå kommuns egna naturreservat. Här kan du på gångavstånd från stan hitta både fågelsjö, fina hjortronmyrar och gammelskog. Allt i samma område. Det finns flera markerade stigar i området. Grössjön runt är en fyra kilometer lång blåmarkerad stig runt hela området. Här passerar du gamla bäckfåror som vittnar om sjöns tidigare nivåer och ett fågeltorn och den största rastplatsen hittar på udden i västra delen av sjön. Naturreservatet är 238 hektar stort.

Grössjön är en grund fågelsjö där du kan lära känna svarthakedoppingen och grönbena. Du kan även få höra och se sångsvanar som häckat här flera år under 1990-talet.

I naturreservatet ligger också Stora Blomstermyran, ett av kustlandets få rikkärr, det vill säga ett oerhört artrik kärr. Näringsrikedomen i kärret ger förutsättningar för en ovanlig flora.

Hitta till Grössjön

Följ Holmsundsvägen 2,8 kilometer från Strömpilen. Sväng av vänster och fortsätt 800 meter upp till parkeringsplatsen. Du kan också följa Täfteåvägen förbi Tomtebo och svänga av mot Yttertavle. Efter 1 kilometer, ta höger på en liten väg. Parkera vid stentippen och gå vidare till dammarna där en markerad stig börjar.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Grössjön. Tänk på att det inte är tillåtet att

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, gräva upp örter eller gräs, samt plocka eller insamla lavar, mossor, vedlevande svampar och insekter
  • medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur
  • göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser
  • tälta mer än ett dygn och då enbart på särskilt anvisade platser
  • medvetet störa djurlivet
  • framföra cykel
  • framföra motordrivet fordon på barmark eller snötäckt mark
  • utöva kommersiell besöksverksamhet
  • anordna orienteringstävlingar där mer än 50 deltagare har banor som berör området öster om Rödmossemyran.

Mer information

Film om Grössjöns naturreservat

Filmen är framtagen 2021 av Lydia Gustafsson, Elin Juhlin Eriksson, Amanda Johansson, Lisa Jonsson och Beatrice Rodehav som går kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap på Umeå universitet.

Grössjön – där naturen vilar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förslag till ny skötselplan för Grössjön

Sidan publicerades www.umea.se/grossjon