Anpassad grundskola inriktning ämnen och ämnesområden

Elever i anpassad grundskola har skolplikt i nio år och har även rätt till ett till två extra skolår om eleven ej nått upp till kunskapsmålen. En individuell utvecklingsplan ska upprättas utifrån varje elevs förutsättningar och behov.

Kursplanerna för anpassad grundskola omfattar tretton ämnen: bild, engelska, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, matematik, modersmål, musik, naturorienterande ämnen, samhällsorienterande ämnen, slöjd, svenska, svenska som andra språk och teknik.

Kursplanerna för anpassad grundskola inriktning ämnesområden omfattar fem områden: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Fritidshem efter skoltid

På respektive enhet finns en fritidsavdelning för elever i anpassad grundskola. Fritidsplats kan nyttjas till det kalenderår som eleven fyller 12 år.

Socialtjänsten erbjuder korttidsvistelse för barn och unga för elever från 12 år.

Sidan publicerades