Flytta till eller byta förskola i kommunen

Byte av förskola

Om du vill byta förskola görs en ny ansökan via e-tjänsten. Byte mellan två kommunala förskolor kan normalt bara göras i samband med terminsstart (januari eller augusti) och i mån av plats. Är det flera barn som vill byta eller börja i sökt förskola samtidigt är det ködatum som avgör vilket barn som först får plats. Vid byte av förskola inom Umeå kommun har du inte rätt att få plats inom fyra månader.

Upplever du problem i e-tjänsten eller åtkomst till den? Här hittar du information om driftstörningar eller planerade driftstopp.öppnas i nytt fönster

Flytta till kommunen

Du som tänker flytta till Umeå kommun kan ansöka om förskola för ditt barn på samma sätt som boende i Umeå kommun. Använd länken ovan.

Du får dock inget erbjudande om plats före du vet var ni ska bo och har uppvisat kopia på hyres- eller köpekontrakt som styrker att ni är på väg att flytta till Umeå kommun. Rätten till plats inom fyra månader räknas från det datum ni skickar in dokumentet till kommunen. Barnet ska vara folkbokförd på den nya adressen senast den dag barnet börjar i förskolan.

Nyanlända barn

Vårdnadshavare till nyanlända barn vänder sig till Kompetenscentrum för flerspråkighet för att få information om svensk förskola och hur man ansöker till förskolan.

Kontakta Kompetenscentrum för flerspråkighet

Flytta från kommunen

Om du flyttar från Umeå kommun och önska behålla platsen i kommunal förskola måste du skicka in ansökan till kommunen som prövar om det finns särskilda skäl för det. Din nya hemkommun får också yttra sig eftersom det är de som kommer att betala för platsen. Om ansökan inte beviljas att få du behålla platsen i högst två månader efter folkbokföringsdatum i den nya kommunen.

Kontakta Pedagogiska placeringsenheten

  • Du som är folkbokförd i annan kommun och inte har för avsikt att flytta till Umeå kommun men vill ansöka om plats av särskilda skäl.
  • Du som behöver hjälp att ansöka.
  • Du och ditt barn har skyddad identitet.

Pedagogiska placeringsenheten tar emot alla ansökningar till kommunal förskola.

Sidan publicerades