Hur en ansökan till förskola går till

Ditt barn kan tidigast börja förskola vid ett års ålder. Här beskrivs de viktigaste stegen i att ansöka till förskola.

Ansök minst fyra månader innan önskat startdatum

Du som vårdnadshavare kan ansöka om förskoleplats när som helst, men din ansökan måste ha kommit in senast fyra månader före önskat startdatum för att vi ska kunna garantera en plats. Rätten till plats inom fyra månader gäller enbart för kommunal förskola, inte pedagogisk omsorg eller fristående verksamheter.

Syskon i förskola?

Syskonförtur gäller till den förskola där syskonet är placerat. Syskon ska vara folkbokförda på samma adress.

Välj datum när barnet ska börja

I ansökan ska du ange vilket datum du vill att barnet ska börja. Tänk på att det behövs tid för introduktion. Du som vårdnadshavare ska avsätta två veckor för introduktion, från den dag barnet börjar, innan du kan börja arbeta eller studera. Det är störst chans att få plats på önskad förskola i början av hösten då blivande sexåringar börjar förskoleklass.

Skicka in ansökan i kommunens e-tjänst

Möjlighet att ändra i er ansökan

Du kan ändra startdatum fram tills du har fått erbjudande om plats, men då ändras även ködatumet. Fram till dess att du fått erbjudande om plats, kan du när som helst ändra dina alternativ. Det påverkar inte ditt ködatum.

Handläggning

Ungefär två månader innan önskat startdatum på förskola skickar placeringsassistent ett platserbjudande. Har du önskat ett datum i nära anslutning till sommarstängning eller jullov kommer datum för önskad placering att senareläggas.

Svara på platserbjudande inom fem dagar

Båda vårdnadshavare behöver svara inom fem dagar på platserbjudande. Du svarar ja eller nej till erbjudandet om plats. Om du fått ett platserbjudande som du önskat i er ansökan och tackar ja eller nej stryks barnet ur kön.

Om du fått erbjudande om plats till en förskola du inte köat till så behåller du din köplats till dina ursprungliga önskemål, oavsett om du nu tackar ja eller nej. Det innebär dock att rätten till plats inom fyra månader upphör.

Lämna inkomstuppgift

När ni tackat Ja till platserbjudande ska inkomstuppgift lämnas in. Det görs i samma e-tjänst som du ansökte om förskoleplats. Genom att lämna inkomstuppgift försäkrar du dig om att du betalar rätt avgift till Umeå kommun.

Förskolan kontaktar dig om introduktion

Personalen på förskolan kontaktar dig inför barnets placering på förskolan. Då får du veta mer om introduktion och annat viktigt att tänka på innan ditt barn börjar.

Du som vårdnadshavare ska räkna med att avsätta två veckor för introduktion, från den dag barnet börjar, innan du kan börja arbeta eller studera. Det bidrar till en trygg start på förskolan där du och ditt barn får lära känna personalen och förskolans rutiner. 

Uppdatera dina kontaktuppgifter

För att Umeå kommun ska kunna nå dig med information som berör ert barns placering behöver du uppdatera dina kontaktuppifter om dessa ändras. Du ändrar uppgifter i samma e-tjänst som då du ansökte om plats. Du behöver göra detta även om du också lämnar uppdaterade uppgifter direkt till förskolan.

Sidan publicerades