Vem har rätt till förskola?

Barn som är bosatt och folkbokförd i Umeå kommun kan börja i förskolan från 1 års ålder och till de börjar i förskoleklass. Ditt barn har rätt till förskola om vårdnadshavarna

  • arbetar, studerar eller är arbetssökande och inskriven på Arbetsförmedlingen
  • är föräldraledig
  • oavsett sysselsättning och har ett barn som är 3–5 år (allmän förskola)
  • har barn i behov av särskilt stöd i form av förskola.

Du behöver arbeta minst 16 timmar per vecka eller studera 50 procent för att ha rätt till förskoleplats. Vid sjukskrivning, pension eller graviditetspenning är det du som vårdnadshavare som avgör om det finns behov av förskola.

Söker du arbete behöver du vara inskriven på Arbetsförmedlingen och barnet får vara i förskola utifrån ditt behov av att aktivt söka arbete.

Barnet erbjuds att vara i förskolan 15 timmar per vecka när du är föräldraledig med syskon. En månad efter att ett nytt syskon fötts behåller det äldre barnet sin vanliga placering i förskolan, först därefter ändras placeringen till 15 timmar per vecka. Vid flerbarnsfödsel behåller syskon sin vanliga placering i två månader.

För dig som redan har en plats på förskolan och har behov av utökad tid under föräldraledighet

Alla barn som fyller tre år har från höstterminen rätt till avgiftsfri placering i förskola cirka 15 timmar i veckan (525 timmar per år). Placeringen erbjuds under skolans terminstid och barnet är ledig då skolan har lovdagar, se skolans läsårstider. Det innebär att vissa veckor blir kortare än 15 timmar. Kontakta din förskola för att få veta vilka tider som är avsatta. I vistelsetiden ingår lunch.

Detta kallas för allmän förskola och erbjuds barn 3–5 år oavsett vårdnadshavarnas sysselsättning.

Kontakta Pedagogiska placeringsenheten Öppnas i nytt fönster. om ni önskar allmän förskola 15 timmar per vecka.

Ett barn som behöver får särskilt stöd i sin utveckling, och där det är lämpligast att det stödet ges i förskolan, har rätt till förskola oavsett vårdnadshavarnas sysselsättning.

Läs mer om särskilt stöd

Sidan publicerades