Vem har rätt till förskola?

Barn som är bosatt och folkbokförd i Umeå kommun kan börja i förskolan från 1 års ålder och gå tills de börjar i förskoleklass. Ditt barn har rätt till förskola om du som vårdnadshavare:

Arbetar eller studerar

Du behöver arbeta minst 16 timmar per vecka eller studera 50 % för att ha rätt till förskoleplats. Vid sjukskrivning, pension eller graviditetspenning är det du som förälder som avgör om det finns behov av förskola.

Söker arbete och är inskriven på Arbetsförmedlingen

Barnet får vara i förskola utifrån ditt behov av att aktivt söka arbete.

Har barn i behov av särskilt stöd i form av förskola

Barn i behov av särskilt stöd har rätt till förskola oavsett vårdnadshavarnas sysselsättning. Läs mer om särskilt stöd.

Är föräldraledig

Barnet erbjuds att vara i förskolan 15 timmar per vecka när du är föräldraledig med syskon. En månad efter att ett nytt syskon fötts behåller det äldre barnet sin vanliga placering i förskolan, först därefter ändras placeringen till 15 timmar per vecka. Vid flerbarnsfödsel behåller syskon sin vanliga placering i 2 månader.

För dig som redan har en plats på förskolan och har behov av utökad tid under föräldraledighet

Förtur

  • Syskonförtur gäller till den förskola där syskonet är placerat. Syskon ska vara folkbokförda på samma adress.
  • Barn i behov av särskilt stöd i form av förskola som behöver plats tidigare än fyra månader. Förtur gäller för ledig plats i Umeå kommun, inte till en specifik förskola.
  • Barn i familjer som av synnerliga skäl behöver plats tidigare än fyra månader. Förtur gäller för ledig plats i Umeå kommun, inte till en specifik förskola.
Sidan publicerades