När du har plats

När du har tackat ja till ett erbjudande om plats i förskola eller pedagogisk omsorg ska barnet börja den dag du fått plats och därefter nyttja platsen. När du har fått plats finns det regler och riktlinjer som du ska känna till och följa.

Introduktion

Du som vårdnadshavare ska avsätta två veckor för introduktion, från den dag barnet börjar, innan du kan börja arbeta eller studera. Personalen kontaktar dig för att komma överens om introduktionstider.

Information och utvecklingssamtal

Du som vårdnadshavare är skyldig att ta del av den information förskolan skickar ut och medverka i utvecklingssamtal om barnets trivsel, utveckling och lärande.

Öppettider

Förskola och pedagogisk omsorg kan erbjudas alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton inom tiden klockan 06.30–18.30. Förskolan kan besluta om kortare öppettider utifrån de behov vårdnadshavarna på förskolan har.

Om du som vårdnadshavare har behov av utökade vistelsetider ska du meddela behov senast 14 dagar i förväg. Detta för att förskolan ska kunna planera sin bemanning och utöka öppettiderna inom ramen från tidigast klockan 06.30 och till senast klockan 18.30.

För behov av omsorg på obekväm arbetstid under kvällar, nätter och helger, läs mer om Aftonstjärnans verksamhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vistelsetider

Om du arbetar eller studerar har du rätt till vistelsetid utifrån din arbets- eller studietid och restider. Du ansvarar för att lägga in ditt barns vistelsetider i förskolans digitala närvarosystem. Du är skyldig att i god tid meddela förskolan om eventuella förändringar som påverkar behovet av vistelsetid.

Högst en månads frånvaro accepteras, utan särskilda skäl och utöver skolans sommar- och jullov. Detta innebär att ett barn kan vara ledig cirka 14 veckor i samband med sommarlovet och 6-7 veckor i samband med jullovet. Om det finns särskilda skäl att behålla platsen ska vårdnadshavaren kontakta rektor, i annat fall sägs platsen upp.

Förskolan och vårdnadshavare ska samråda kring barnets vistelsetider med hänsyn till barnets behov av kontinuitet och pedagogisk verksamhet. Ansvarig rektor eller enhetschef för verksamheten beslutar om barnets vistelsetid.

Uppgifter om arbetstider, studier och annat som rör vistelsen på förskolan kan efterfrågas i samband med att barnet börjar på förskolan eller under placeringens gång. Du är skyldig att lämna in uppgifter när det efterfrågas.

  • Om du uppbär sjukpenning, pension, sjuk- eller aktivitetsersättning eller föräldrapenning före förlossning/nedkomst gör rektor i samråd med dig en individuell bedömning av vistelsetiden.
  • Om du är arbetssökande (inskriven vid arbetsförmedlingen) erbjuds barnet plats den tid du behöver för att aktivt söka arbete.
  • Om du är föräldraledig med syskon har barnet rätt till deltidsplats 15 timmar per vecka för barnets behov av kontinuitet och pedagogisk verksamhet. I vistelsetiden ingår högst en måltid per dag. När ett nytt syskon fötts behåller det äldre barnet sin vanliga plats i en månad, först därefter ändras placeringen till 15-timmar per vecka.
  • Vistelsetiden för barn som enbart har allmän förskola beslutas läsårsvis av förskolans rektor. Allmän förskola erbjuds inte på skolans lovdagar. I vistelsetiden ingår högst en måltid per dag.
  • Vistelsetiden för barn med växelvis boende hos båda sina vårdnadshavare bestäms utifrån det behov den vårdnadshavare som barnet för tillfället bor hos har. Undantag är behov av omsorg under nätter, kvällar och helger och de fyra veckor den vanliga förskoleverksamheten har sommarstängt. Under dessa perioder förväntas vårdnadshavarna samordna sina behov av förskoleverksamhet.

Undantag vid vårdnadshavares semester

När du som vårdnadshavare har semester eller lov är huvudregeln att barn inte deltar i förskoleverksamhet. Det finns två undantag:

  1. Alla barn som har rätt till allmän förskola har rätt att delta i verksamheten, 15 timmar per vecka, under terminstid, även när vårdnadshavarna har semester eftersom syftet är att ge barnet möjlighet, för sin egen utveckling, att delta i en pedagogisk verksamhet. Rektor fastställer varje år tider för allmän förskola.
  2. Barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola har rätt att delta i verksamheten, under terminstid, även under vårdnadshavares semester, rektor beslutar om vistelsetiden.

Meddela behov av utökad tid i förskola

Skicka in ifylld blankett när du kombinerar föräldraledighet med arbets- eller studietid och behöver utöka tiden. Vi behöver även intyg från arbetsgivare/studiesamordnare som visar arbetets/studiernas omfattning och tidsperiod för barnets vårdnadshavare. Har ditt barn plats på en fristående förskola ska du kontakta rektor.

Kontakta Pedagogiska placeringsenheten när du behöver utökad tid på grund av avbruten föräldraledighet eller om din arbets- eller studietid förändras.

Du behöver däremot inte meddela behov av utökning av tid då ditt yngre barn börjar förskolan, det sker automatiskt den dagen barnet har fått plats.

Om det finns andra skäl för att utöka vistelsetiden i förskolan, kontakta rektor.

Sommaröppen verksamhet

De flesta förskolor är stängda fyra veckor i juli. Under dessa veckor erbjuder vi barn som har behov av förskoleverksamhet eller fritidshem en plats i någon av våra sommaröppna enheter.

Stängt vid planeringsdagar

Förskolor, pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm tid har stängt fyra heldagar per år för personalens kompetensutveckling. Dessa dagar måste du själv ordna tillsyn för barnet. Verksamheten ska meddela vilka dagar de har stängt senast två månader i förväg. Din avgift minskar inte på grund av planeringsdagar.

Sidan publicerades