Förskoleklass

Förskoleklass är obligatoriskt för alla barn som har fyllt eller fyller sex år under året. Förskoleklass är en egen skolform som innehåller mycket skapande arbete och lek. Barnen går i skolan minst tre timmar per dag och terminerna är samma som för elever i grundskolan årskurs 1–9.

Fritidsplats före och efter skoldagen och lov

Fritids kompletterar förskoleklass och skolan och erbjuds före och efter skoldagen och under lov. Du ansöker om plats på fritids när ditt barn fått besked om skolplacering. Plats på fritids är avgiftsbelagd och gör det möjligt för dig som vårdnadshavare att förena föräldraskap med arbete och studier. För att fritids ska kunna planera för er inskolning inför starten är det bra att i god tid, senast 27 april, ansöka om när ni behöver plats.

Läs mer och ansök om plats på fritids.

Söka till skola, skolbyte eller flytta till kommunen Länk till annan webbplats.

I Umeå kommun kan du som vårdnadshavare önska skolplacering inför att barnet ska börja förskoleklass.

Mer information och tider för ansökan till skola.

Skollagen ger kommuner möjlighet att erbjuda yngre barn att börja i förskoleklass men det är ingen lagstadgad rättighet. På grund av brist på elevplatser i förskoleklass erbjuder inte Umeå kommun barn att börja förskoleklass tidigare än höstterminen det år de fyller sex år.

Alla barn som är sex år har skolplikt men om det finns skäl för att barnet ska vänta med att börja förskoleklass till det år som barnet fyller sju år ska du som vårdnadshavare lämna in en ansökan om uppskjuten skolplikt.

Mer information om uppskjuten skolplikt.

Vårdnadshavare som önskar att barnet ska hoppa över förskoleklass och börja direkt i årskurs 1 ansöker hos Pedagogiska placeringsenheten. Rektor beslutar om barnet bedöms ha förutsättningar för det och att det finns plats på den skola vårdnadshavare sökt (Skollagen 7 kap, 11a§).

Sidan publicerades