Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ansökan, söka skola

Pedagogiska placeringsenheten tar emot alla ansökningar till kommunal skola. Ansökan behöver signeras av båda vårdnadshavarna. Om det finns fler sökande än antal lediga platser sker urval enligt kommunens regler vid skolplacering. Om du önskar att ditt barn ska börja på en fristående skola gör ni ansökan direkt till den skolan.

Du hittar kommunala skolor härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du hittar fristående skolor härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ordinarie sökperiod för att lämna önskemål inför förskoleklass och årskurs 7 nästa läsår är nu avslutad och bearbetning pågår. Besked om kommunal skolplacering väntas skickas ut senast under första veckan i mars. Därefter är det möjligt att skicka nya önskemål om skola till kommande läsår.

Ansökan till övriga årskurser öppnar i början av mars 2021.

Skolbyte under innevarande läsår 2020-2021

Du som vill ansöka om skolbyte kan göra det vid fastställda tidpunkter enligt nedan. Du gör ansökan via e-tjänst i den svarta rutan ovan. Observera att ansökan inte kan ångras när sista ansökningsdatum har passerat för den aktuella placeringsomgången. Om ni vill återta er ansökan ska blanketten Återta ansökan skickas in.

Du som vill ansöka till skola på grund av flytt till eller inom kommunen ska ange önskat startdatum vid ansökan samt komplettera ansökan med framtida boendekontrakt som visar ny adress och inflyttningsdatum, kontraktet ska även vara undertecknat och märkt med elevens namn.

Mejla kontraktet till: ppe@umea.se senast sista ansökningsdatum för aktuell placeringsomgång.

I förskoleklass, årskurs 1 och 7

Följande datum finns möjlighet att byta skola under vårterminen.

Startdatum

Sista ansökningsdatum

Placeringsbesked

12 april

22 mars

24-26 mars

Ansökningarna för start 15 februari i kommunal skola är nu hanterade och placeringsbesked utskickade. 

I övriga årskurser

Ansökan om skolbyte i övriga årskurser hanteras löpande.

Om din ansökan inte beviljas

Om din ansökan om skolbyte inte blir beviljad så kvarstår ditt barns nuvarande skolplacering och handläggningen av din ansökan är avslutat. Om du fortfarande vill byta skola behöver en ny ansökan skickas in.

Driftinformation

Upplever du problem i e-tjänsterna eller åtkomst till dessa? Här hittar du information om driftstörningar eller planerade driftstopp.länk till annan webbplats

Du som har skyddad identitet, saknar personnummer eller e-legitimation ska ansöka på blankett.

Svar på vanliga frågor

Nej, du ansöker om fritids när du fått besked om vilken skola ditt barn ska gå på.

Vårdnadshavare eller kontaktperson till nyanlända barn och ungdomar ansöker om skola via Mottagningsenheten vid Kompetenscentrum för flerspråkighet. Mer information gällande nyanlända barn och elever.

Om ett barn av synnerliga skäl endast kan få undervisning på en specifik skola kan barnet, efter ansökan från vårdnadshavare, få förtur till placering på sökt skola. Beslut om förtur sker restriktivt och endast när det inte är möjligt att få undervisning på annan skola än den sökta skolan. Läs om ansökan om förtur .

Om ditt barn går på en skola som bara har upp till årskurs 2, 3 eller 5 och saknar årskurs 6 så placeras barnet enligt ett förutbestämt utbildningsspår. Om du istället vill söka till en annan skola måste du skicka in en ansökan.

Vill du ändra dina önskemål ska du skicka en ny ansökan.

Vill du dra tillbaka din bytesansökan och stanna på din nuvarande skola, skriv ut och skicka in denna blankett till Pedagogiska placeringsenheten.

Observera att efter sista ansökningsdatum kan ansökan om skolbyte inte ångras.

Om ni av någon anledning inte kommer att behöva någon plats i kommunal skola, behöver ni informera kommunen om vart ert barn kommer att ha sin skolgång. Läs mer på sidan Om elev inte ska gå kommunal skolaöppnas i nytt fönster

Umeå kommuns regelverk för skolplacering utgår från barnets folkbokföringsadress vid urval när det är fler sökande än det finns platser på en skola. Läs om urvalsregler vid skolplacering.

Enligt folkbokföringslagen ska du vara folkbokförd där du är bosatt, det vill säga där du regelbundet har din dygnsvila. Uppstår det misstanke om att du är felaktigt folkbokförd anmäls det till Skatteverket för utredning.

Ja, om inskriven elev inte kommer till skolstart och giltig frånvaroanmälan saknas, kommer skolplaceringen att gå vidare till en annan elev.

Kom ihåg att avanmäla ditt barns skolplacering till Pedagogiska placeringsenheten. Det kan du enkelt göra genom att mejla: ppe@umea.se i god tid före terminsstart om du vet att ditt barn inte ska gå på den skola där barnet fått sin placering.

Ditt barn kan få skolskjuts om det inte finns plats i en skola inom

  • tre kilometer från hemmet för elev i förskoleklass och årskurs 1–3
  • fyra kilometer från hemmet för elev i årskurs 4–9

Läs mer om skolskjuts

Om ert barn är folkbokförd i en annan kommun och ni söker kommunal skola i Umeå kommun kommer ansökan att behandlas sist, efter ansökningar från boende i Umeå kommun. På grund av att Umeå kommun växer snabbt är möjligheten att ta emot elever som bor i andra kommuner begränsad och det sker bara i undantagsfall. Beslut om mottagande av elev från annan kommun fattas för ett läsår i taget vilket innebär att ni måste göra en ny ansökan inför varje läsår.

Sidan publicerades