Grundskolor

I Umeå kommun finns det cirka 50 grundskolor med förskoleklass och varierade årskurser. Förskoleklass är obligatoriskt för alla barn som har fyllt eller fyller sex år under året.

Kommunala grundskolor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fristående grundskolor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karta över alla grundskolor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grundskolor med specifik inriktning eller anpassad verksamhet

I Umeå finns en anpassad verksamhet för elever med hörselnedsättning. Den finns på Hagaskolan för elever från förskoleklass till och med årskurs 9 Länk till annan webbplats.. Verksamheten utformas så långt det är möjligt efter elevens behov och förutsättningar.

Läs mer om klass för elever med måttlig eller grav hörselnedsättning eller kontakta rektor på Hagaskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för mer information.

Musikklasser är grundskoleklasser med särskild inriktning på ämnet musik. Syftet är att inom grundskolans ram ge röstbegåvade och musikintresserade elever en utökad musikundervisning. Därigenom vill vi ge eleverna goda kunskaper och färdigheter så att de själva kan ta ansvar för sitt musikutövande på olika nivåer. Eleverna får en väl utvecklad vokal förmåga och trygghet i att uppträda inför publik. De får också träna samarbete i olika musikaliska former och ingår i och leder olika typer av ensembler.

I Umeå kommun erbjuds musikklasser för årskurs 4–6 på Backens skola Länk till annan webbplats. och årskurs 7–9 på Grubbeskolan Länk till annan webbplats.. Läs mer om Umeå musikklasser Länk till annan webbplats. eller kontakta rektor Länk till annan webbplats. för att ta reda på mer.

Umeå kommun har två resursskolor som vårdnadshavare kan söka till inför årskurs 7. Bräntbergsskolan AST för elever med diagnos autism och Björkenskolan för elever med stora behov av anpassad lärmiljö och särskilt stöd. För att ingå i urvalet till resursskolan ska elevens behov av en anpassad lärmiljö och andra stödåtgärder vara omfattande. Det särskilda stödet som eleven fått på sin tidigare skola ska genom utvärdering av åtgärdsprogram antingen varit mycket omfattande eller visat sig vara otillräckligt i relation till elevens behov av särskilt stöd under hela skoldagen.

Läs mer om kommunens resursskolor, ansökan och urvalskriterer

Sidan publicerades