Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på gymnasieskolans alla nationella yrkesprogram med minst 15 veckor.

Här finns stöd för dig som handledare och elev när det gäller den arbetsplatsförlagda delen av yrkesutbildningen, APL. Du som APL-handledare är viktig för våra elever i deras utbildning, era framtida medarbetare.

Är du intresserad som handledare att veta mer?

Gör skolverkets webbaserade handledarutbildning i din egen takt. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är viktigt att du som elev förbereder dig inför din APL och tar eget ansvar för den.

Ansökan APL-bidrag för elever på gymnasieskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att tänka på - tips till dig som ansöker , 228 kB, öppnas i nytt fönster. (vårdnadshavare eller myndig elev)

Filer som ska bifogas ansökan:

Endast filer av typen jpg, word eller pdf är tillåtna. Tips: fotograferar kvitton med din mobiltelefon.

APL – en viktig del i yrkesprogrammen

Den som handleder en elev på en arbetsplats har som uppgift att successivt bygga upp yrkeskunskaper och yrkesidentitet hos eleven. Handledaren har också stor betydelse för elevens socialisering på en arbetsplats.

Sidan publicerades www.umea.se/apl