Radonmätningar

Du kan söka radonmätningar som gjorts i de bostäder, skolor och förskolor som kommunen har i sitt register. Du kan antingen söka på fastighetsbeteckning eller adress. Hittar du inte någon mätning saknar kommunen uppgifter om fastigheten.

Alla sökbara mätningar i kommunens register är utförda enligt en metod som Strålskyddsmyndigheten tagit fram. Metoden innebär bland annat att mätningar ska göras under eldningssäsong (oktober-april) och pågå under minst två månader.

Sök bland registrerade mätningar gjorda i Umeå kommun i registret nedan.

Beställ mätning

Miljö- och hälsoskydd rekommenderar fastighetsägare att göra mätningar för att få kännedom om radonhalten inomhus. För att beställa en mätning kan du kontakta ett av de ackrediterade mätföretag som är verksamma i Sverige.

Du hittar kontaktuppgifter till ackrediterade företag som gör radonmätningar på Swedacs webbplats. Vänd dig gärna direkt till företagen för vidare upplysning om mätning samt beställning av mätdosor.

Swedacs register över ackrediterade företag som gör radonmätningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sök radonmätningar i Open data

Via systemet Open.data.umea.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan söka de flesta radonmätningar som har gjorts i Umeå.

Observera att den som har beställt mätningen ansvarar för att denna gjorts enligt instruktioner från analysföretaget. Åtgärder kan vara genomförda efter denna mätning. Ytterligare radonmätningar kan vara utförda men saknas i miljö- och hälsoskyddsnämndens system.

Kontaktpersoner

Barbro Waldenström
miljöinspektör

Kristina Hägglund
miljöinspektör

Sidan publicerades