Radon i vatten

Bergborrade brunnar kan ha höga halter av radon och uran. I grävda brunnar är radonhalterna vanligtvis låga, men i brunnar anlagda i sand- och grusavlagringar kan det förekomma förhöjda halter i vattnet.

Den största hälsorisken med radon i vatten är att radonet avges till inomhusluften när man använder vatten i hushållet. Riskerna med att dricka radonhaltigt vatten är små. Den största delen försvinner med utandningsluften.

För att ta reda på om du har radon i ditt vatten måste vattnet provtas och analyseras. Du kan vända dig till ett ackrediterat laboratorium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Om analysen visar att du har förhöjd radonhalt i vattnet bör du även mäta radon i inomhusluften.

Metoder för rening av vatten

Det finns olika metoder för att bli av med radon i vatten. De vanligaste är att lufta vattnet eller att låta vattnet passera ett kolfilter.

Det är viktigt att placera reningsanläggningen så att radonhalten inte ökar inomhus.

Sidan publicerades