Nyhetsarkiv

 • Webbinarium 6 december: Småskalig vindkraft

  Hur ser framtidens elproduktion ut? Ska vi fortsätta med storskaliga satsningar på olika produktioner, eller kan vi ta ner det till lokal nivå där ägandeformer...
 • Undersökningar på Haga och Sandbacka

  Under veckan genomför vi geotekniska fältundersökningar på några platser på Haga och Sandbacka. Detta gör vi för att få koll på vad det är för jordarter och gru...
 • Bostadsförsörjningsprogram möter utmaningar

  Umeå kommun ska prognosticera hur många småhus som behövs under de kommande åren, skapa förutsättningar för att det färdigställs minst 2 000 bostäder per år och...
 • Vindkraftspark planeras i Kvarken

  En havsbaserad vindkraftspark med 150 kraftverk som är upp till 370 meter höga, planeras i Finlands ekonomiska zon, tre mil öster om Holmön. Umeå kommun ställer...
 • Aktivitetsytan ett nytt besöksmål i Stöcksjö

  Stöcksjö idrottssällskap är föreningen som skapat en aktivitetsyta för utesport och spontanidrott i Stöcksjö. Beläget just intill badplatsen lockar ytan både un...
 • Kulturhistoriska miljöer ses över

  Under hösten kommer byggnadsnämnden att börja en enkel översyn av kulturhistoriskt bevarandevärda miljöer. Det innebär att personal från bygglovkontoret kommer...
 • Återställning av grönytor på Rödäng

  Vi har börjat köra jord till Rödäng för att påbörja arbetet med att återställa grönytorna som skadades i samband med de senaste årens höga vatten­flöden.