Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Maria Holmgren, verksam i byagruppen ÖGA. Fotograf: Nathalie Näslund

Stärkt samverkan genom landsbygdsstöd

Med hjälp av Umeå kommuns landsbygdsstöd har samverkansgruppen ÖGA skapat samlingsplatser, leder och aktiviteter i byarna Österbacka, Gravuå och Avunda.
– Små förbättringar kan skapa stor livskvalitet. Vårt mål är att främja gemenskap mellan byarna, berättar Maria Holmgren, ÖGA.

I byarna Österbacka, Gravuå och Avunda har en grupp engagerade bybor enats kring en gemensam vision: att skapa en starkare gemenskap och främja positiv utveckling i byarna. För att nå visionen jobbar de med en rad olika projekt som sträcker sig över flera teman som natur, odling, energifrågor och sociala aktiviteter.

– Vi är inte många hushåll i varje enskild by, men om vi gör saker tillsammans mellan byarna så blir vi starkare. Om vi är fler kan vi hjälpas åt med saker och åstadkomma utveckling, förklarar Maria Holmgren, sammankallande i gruppen ÖGA.

Sökt projektstöd via grannföreningen

ÖGA är ingen egen förening, utan en grupp personer som vill jobba tillsammans för byarnas bästa. Genom att kroka arm med grannföreningen Tavelsjö- och Rödåbygdens utveckling har de kunnat söka Umeå kommuns landsbygdsstöd, Stöd till lokalt ledd utveckling (LLU-stöd), för flera av sina satsningar. Ett av de första projekten handlade om att skapa tydligare kopplingar mellan byarna genom gemensamma skidspår och vandringsleder. Gruppen har skyltat leder, byggt grillplatser och skapat naturliga samlingspunkter att mötas på.

– Vi ville skapa platser där människor kan mötas och njuta av naturen tillsammans. Det handlar om att främja gemenskap och folkhälsa i vår bygd, säger Maria.

Vi har samarbetat med andra byar och föreningar i närområdet för att dra nytta av varandras kunskap och idéer. Det har verkligen visat kraften i samverkan

Gruppen ÖGA har skyltat vandringsleder mellan byarna. Fotograf: Nathalie Näslund.

Stärkt samarbetet mellan byarna

Projekten har inte bara skapat fysiska platser för samvaro, utan också stärkt samarbetet mellan byarna. Genom att dela resurser och erfarenheter har de hittat nya sätt att främja en hållbar utveckling i området. Det handlar både om arbete för att värna om naturen och miljön, men också att skapa välmående genom sociala aktiviteter. Träffar för veterantraktorer, boulemästerskap och en historisk utställning är några exempel.

– Vi har samarbetat med andra byar och föreningar i närområdet för att dra nytta av varandras kunskap och idéer. Det har verkligen visat kraften i samverkan, förklarar Maria.

Portabel discgolfbana blev en höjdare

Ett av de mest omtyckta initiativen är den portabla discgolfbanan, en rolig aktivitet som lockar människor från olika åldrar och bakgrunder. Eftersom korgarna är flyttbara kan de lånas mellan byarna och discgolfbanor byggas upp vart som helst, vilket skapat stor nyfikenhet bland bybor.

– Folk hör av sig och frågar om inte de kan få låna discgolfbanan till deras by. Det har verkligen varit uppskattat, säger Maria.

Idéer på fler förbättringar

Trots sina många järn i elden har gruppen ÖGA flera idéer på nya aktiviteter och satsningar. Den samverkan som byggts upp genom projekten ser de som något långsiktigt som kommer fortsätta utvecklas framöver, exempelvis med skotercafé och loppisar. Gruppen ÖGA visar tydligt att små insatser kan göra stor skillnad för en bygd.

– Det handlar inte bara om projekten i sig, utan om den positiva atmosfär och energi som de skapar i våra byar. Det är fantastiskt att se att alla vill åt samma håll, berättar Maria.

Sidan publicerades