Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Erik Lindberg, Flurkmarks byaförening, framför området som ska bli byns nya samlingsplats. Foto: Nathalie Näslund.

Byaplan ger riktning för utveckling i Flurkmark

I Flurkmark har invånarna enats om att forma sin framtid tillsammans genom en ambitiös byaplan. Med hjälp av Umeå kommuns landsbygdsstöd har byaföreningen engagerat boende och tagit fram en gemensam riktning för utvecklingen lokalt.
– Genom byaplanen har vi samlat byns möjligheter och fått till en starkare gemenskap på köpet, säger Erik Lindberg, ordförande i Flurkmarks byaförening.

En byaplan är ett slags lokalt visionsdokument som visar vad boende och verksamma vill med sin plats, vilka värden, resurser, möjligheter och utmaningar som finns just där. Flurkmarks byaförening, som bildades för ett par år sedan, såg stor potential i att ta fram en byaplan för Flurkmark.

– Vi såg ett behov av att ta ett samlat grepp kring flera utvecklingsfrågor och då var byaplanen ett bra verktyg, säger Erik Lindberg, ordförande i föreningen.

Föreningen sökte och beviljades Umeå kommuns landsbygdsstöd, Stöd till lokalt ledd utveckling (LLU-stöd) för att genomföra arbetet. Byaplanen, som blev till under en tid då pandemin gjorde det svårt att samlas fysiskt, representerar bybornas gemensamma önskningar för hur Flurkmark ska utvecklas och bli en ännu bättre plats att bo och verka på. Bybornas synpunkter och idéer har resulterat i en arbetslista med projekt och förbättringsförslag som sträcker sig över olika områden. På så vis blir byaplanen en gemensam riktning framåt för utvecklingsarbetet i Flurkmark.

Genom byaplanen har vi skapat en plattform för byn att förverkliga våra visioner och skapa en ännu mer attraktiv plats att bo och verka i

Ny samlingsplats blev första projektet

Ett av byaplanens första projekt som förverkligades var att omvandla ett förfallet område vid ån till en vacker och tillgänglig plats, vilket de också beviljades Umeå kommuns landsbygdsstöd för. Genom att rensa bort sly och skräp och öppna upp området har föreningen skapat en naturlig samlingsplats för byborna. Tanken är att området på sikt ska användas som en beteshage för djur och samtidigt fungera som en plats för grillning och gemenskap.

– Genom att förvandla den här försummade platsen till en naturlig samlingsplats skapar vi ett område för både människor och djur att trivas på, förklarar Erik.

Ett långsiktigt tillsammans-arbete

Den största utmaningen i arbetet med byaplanen var att engagera bybor i en tid då fysiska möten var svåra att genomföra. Föreningen fick lov att tänka nytt och använda sig av digitala kanaler för att samla in inspel och önskemål.

– I övrigt har det funkat bra. Vi har använt oss av Umeå kommuns mall för byaplaner, så vi hade något konkret att utgå från, berättar Erik.

Responsen på arbetet har varit positivt och många bybor ser fram emot de konkreta resultaten av byaplanens initiativ. Framöver planerar föreningen att fortsätta utvecklingen av den upprustade platsen vid ån, men det finns också tankar på ett utegym och att bygga en bro för att binda samman två sidor av byn. De vill också engagera fler ungdomar i genomförandet av byaplanen. Erik beskriver det som att föreningen bara står i början av ett långsiktigt tillsammans-arbete för Flurkmarks utveckling.

– Flurkmark är ett levande exempel på att gemenskap, samarbete och en stark framtidstro kan skapa förändring och utveckling på landsbygden. Genom byaplanen har vi skapat en plattform för byn att förverkliga våra visioner och skapa en ännu mer attraktiv plats att bo och verka i, säger Erik.

Sidan publicerades