Erik Sundqvist och Lars Hammarsten, Hissjö By samfällighetsförening, på Byviksudden. Fotograf: Nathalie Näslund

Byviksudden i Hissjö är nu tillgängligt för fler

Med hjälp av Umeå kommuns landsbygdsstöd har Hissjö By samfällighetsförening rustat upp friluftsområdet Byviksudden. Nu kan fler bybor nå den natursköna platsen, oavsett ålder eller fysisk förmåga.
– Med det här projektet ville vi skapa en plats för samvaro för alla oss som bor och verkar här i byn, säger Lars Hammarsten, ordförande i föreningen.

På en udde vid norra delen av Hissjön ligger Byviksudden, ett populärt utflyktsmål mitt i byn som besöks flitigt sommar som vinter. De senaste tre åren har Hissjö By Samfällighetsförening arbetat för att utveckla platsen och göra den mer tillgänglig för Hissjöbor, unga som gamla. Föreningen har arbetat i etapper och tilldelats Umeå kommuns landsbygdsstöd i två omgångar.

Under den första etappen förstärktes stigen till Byviksudden med grus och området röjdes ordentligt på sly och träd som riskerade att falla. En vägtrumma sattes in i ett dike som korsar stigen och en del vass i sjön närmast udden slogs bort. Nu är platsen enklare att nå och den fina utsikten mot sjön har öppnats upp.

– Många i byn tog sig inte ner hit förut, eftersom vägen var för dålig och marken för sur. Nu kan fler ta sig ner till udden oavsett ålder eller fysisk förmåga, förklarar Lars Hammarsten, ordförande i samfälligheten.

Området fortsätter utvecklas

Under etapp två, där föreningen nu befinner sig, fortsätter arbetet att göra hela sträckan ner till friluftsområdet mer tillgänglig genom bland annat markutfyllnad. Målet är att även personer med rullator och permobil ska kunna ta sig ner till udden på ett enkelt sätt. Även arbetsfordon behöver kunna nå området för skötsel och underhåll. Själva området ska också utvecklas än mer, bland annat genom en ny samlingsplats med grillring längst ut på udden.

– Vi har fått in flera förslag på hur Byviksudden kan utvecklas ytterligare och en grillring är en av idéerna som vi nu går vidare med, säger Erik Sundqvist, engagerad i projektet.

Stigen ner till Byviksudden har förstärkts med grus under projektet.

Stolthet och delaktighet viktiga ingredienser

Förutom att Byviksudden blivit en plats som ännu fler nu kan njuta av, så har projektet också skapat en känsla av stolthet och delaktighet bland byborna. Två ingredienser som är viktiga för en långsiktig och lyckad byautveckling, menar Lars.

– Med det här projektet ville vi skapa en plats för samvaro för alla oss som bor och verkar i byn. Då är det otroligt viktigt att vi engagerar våra medlemmar och välkomnar alla som är intresserade att delta på olika sätt, säger Lars.

Engagerar byns skola

Hissjö By Samfällighetsförening vill fortsätta att involvera fler i projektet nu när mycket av ”infrastrukturen” är på plats. Det handlar om att samla in tankar och synpunkter från boende och verksamma om hur området ska fortsätta utvecklas framåt. Här finns en särskilt viktig målgrupp som föreningen engagerat ända från start: byns skola.

– Skolklasserna gör regelbundna utflykter till Byviksudden, så i det första projektet köpte vi in håvar och enklare utrustning som barnen kan använda för att göra vattenundersökningar, berättar Erik.

Den samverkan som byggts upp med skolan är också viktig att jobba vidare med, poängterar han.

– Skolbarnen är en viktig målgrupp i byn och genom projektet har vi möjlighet att hjälpa till att öka intresset för sjön, fisket och naturen.

Sidan publicerades