Uteplats vid sommarstuga med utsikt mot havet

Var försiktig när du sätter igång varmvattenberedaren i sommarstugan. Om du ska tömma en varmvattenberedare där vattnet har stått stilla en längre tid, lägg duschslangen mot avloppet. Vädra gärna om det går och lämna rummet under tiden.

Se upp för legionella i sommarstugan

Har du en stuga med varmvattenberedare som står avstängd över vintern? Då finns det anledning att ta det försiktigt när du öppnar stugan för sommaren. Här får du några tips på hur du minskar risken för att smittas av legionella i sommarstugan.

Många stugägare stänger av varmvattenberedaren över vintern men behåller värmen på i stugan så att rören inte ska frysa. Det kan bli en perfekt miljö för legionellabakterier att växa till inne i varmvattenberedaren.

– Legionellabakterierna trivs i stillastående vatten och temperaturer mellan 20 och 45°C. Då har den goda förutsättningar att föröka sig, säger Kristina Hägglund, miljöinspektör, Miljö- och hälsoskydd, Umeå kommun.

Råd på 1177.se

Legionella kan ge ett lindrigt influensaliknande symtom som oftast läker av sig själv. Du kan också få en allvarlig lunginflammation som behöver behandlas med antibiotika. Om du blir sjuk så finns information och råd på 1177.se

– Det är inte farligt att dricka vatten som innehåller legionellabakterier. Legionella smittar genom att du andas in små vattendroppar där bakterien finns, till exempel i samband med att du duschar eller diskar, förklarar Kristina Hägglund.

Förebygg legionellabakterier

Men det finns också sätt att bli av med bakterierna och minska risken att bli smittad. Det viktigaste är att vattnet som du använder för att duscha eller diska inte har stått stilla länge i en ljummen temperatur.

Så minskar du risken att legionellabakterier förökar sig i vattensystemet:

  1. Håll vattnet tillräckligt hett. Minst 60°C i varmvattenberedaren
  2. Se till att kallvattnet är kallt
  3. Undvik att vatten står stilla i någon del av ledningarna under en längre tid, till exempel i så kallade blindledningar.
  4. Ska du tömma en varmvattenberedare som har stått länge med ljummet vatten ska du lägga ner duschslangen intill avloppet. Om det finns möjlighet, lämna rummet och vädra under tiden.
Sidan publicerades