Detaljplaner, antagna och pågående

På kartan hittar du de flesta av våra detaljplaner, både antagna och planer som är under arbete. Det du inte hittar är ändringsplaner. Om du är intresserad av en specifik ändringsplan eller om du av annan anledning inte får fram det du söker så hör av dig till oss på Detaljplanering. Om du kan, ange aktnummer, fastighetsbeteckning eller adress så hjälper vi dig att hitta den plan du söker.

På webbkartan är pågående detaljplaner markerade med olika färger, som alla symboliserar olika planskeden (plan­besked, samråd, granskning, överklagad, vilande och upphävd). Till varje pågående detaljplan finns en projektsida där du kan ta del aktuell information om planen, bland annat kan du inför samråd och granskning av en detaljplan ta del av de olika handlingarna som hör till planen. 

Observera att gränserna för pågående detaljplaner inte visar planernas exakta utbredning.  

Lagakraftvunna detaljplaner (gällande planer) har en turkos kantmarkering. Har du svårt att komma åt gällande detaljplaner klicka in under kartskikt nedan och klicka ur skiktet för pågående planer. Gällande detaljplaner är nedladdningsbara i pdf-format.

Sidan publicerades www.umea.se/detaljplaner