Detaljplaner, antagna och pågående

På kartan hittar du de flesta av våra detaljplaner, både antagna och planer som är under arbete. Det du inte hittar är ändringsplaner. Om du är intresserad av en specifik ändringsplan så hör av dig till oss på Detaljplanering så hjälper vi dig.

På webbkartan är pågående detaljplaner markerade med olika färger, som alla symboliserar olika planskeden (plan­besked, samråd, granskning, överklagad, vilande och upphävd). Antagna (lagakraftvunna detaljplaner) har en turkos kantmarkering. 

Observera att gränserna för pågående detaljplaner inte visar planernas exakta utbredning.  

Klicka på kartskiktsfliken till vänster för teckenförklaring. För att ta del av planhandlingarna behöver du ladda ner en plugin (program) till din webbläsare som heter DjVu.

Har du svårt att komma åt gällande detaljplaner (illustrerade med turkos konur) klicka in under kartskikt nedan och klicka ur skiktet för pågående planer.

Ladda ner DjVu-plugin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till varje pågående detaljplan finns en projektsida där du kan ta del av de olika handlingarna som hör till planen.

Sidan publicerades www.umea.se/detaljplaner