Detaljplaner och områdesbestämmelser

Kommunens fysiska planering avgör hur mark- och vattenområden ska användas. I detaljplaner regleras bland annat bebyggelse, gator, parker och friluftsområden. Detaljplanerna ligger till grund för beslut om till exempel bygglov.

Områdesbestämmelser kan upprättas inom begränsade områden som inte har detaljplan, exempelvis om kommunen vill reglera grunddragen i mark- och vattenanvändningen för att säkerställa syftet i översiktsplanen. Bestämmelserna används för att till exempel reglera bebyggelsens utformning i värdefulla miljöer och för att minska eller utöka bygglovplikten. Inom kommunen finns flera områdes­bestämmelser inom miljöer som är kulturhistoriskt värdefulla.

Att upprätta en detaljplan är en lång och noggrann process. Noggrannheten behövs för att planen har stark rättsverkan. Byggnadsnämnden (eller kommunstyrelsen) beslutar om en plan ska upprättas och vad som är syftet med planen. Byggnadsnämnden eller i vissa fall kommunfullmäktige beslutar om att anta detaljplaner.

Här kan du ta del av detaljplaner som just nu är ute på samråd och granskning. Det innebär att det är möjligt att lämna synpunkter på dessa planer. Handlingar finns på respektive detaljplans projektsida.

Samråd av detaljplan


Granskning av detaljplan

Detaljplaneförslaget för Vipan 21 och 25

Detaljplaneförslaget för Stöcke 24:5

Detaljplaner som ska godkännas/antas

Här listas planförslag som ska antas/godkännas i byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige när det är aktuellt.

Mer information

Ansök om planbesked

Ansök om planbesked via vår e-tjänst, du loggar in med BankID via e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och skickar in din ansökan digitalt. Du hittar kommunens samtliga e-tjänster via e-tjänsteplattformen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Det går även bra att ansöka med blankett för dig som inte har BankID. Här kan du ladda ner och fylla i en ansökan om planbesked.

Ansökan om planbesked (pdf) , 154 kB, öppnas i nytt fönster.

Skicka in din ansökan med e-post till fysiskplanering@umea.se eller till:

Umeå kommun
Fysisk planering
Skolgatan 31 A
901 84 Umeå

Yttra dig över en detaljplan under samråd eller granskning

  • Skicka mejl till fysiskplanering@umea.se
  • Skicka via det formulär som finns på detaljplanens projektsida
  • Skicka med post till:

Umeå kommun
Fysisk planering
Skolgatan 31 A
901 84 Umeå

Märk alltid ditt yttrande med detaljplanens diarienummer och ange dina kontaktuppgifter.

Detaljplan för del av Umeå 2:1 (Hedlundaskolan)

Detaljplan för Holmsund 2:42 m.fl.

Detaljplan för Gitarren 1 med flera (Rödängsskolan)

Detaljplan för del av Sörmjöle 2:190 och Sörmjöle 2:187

Detaljplan för Arken 12 med flera (2480K-P2023/1)

Detaljplan för del av Umeå 2:1 (2480K-P2023/2)

Detaljplan för Holmsund 2:42 m.fl. (2480K-P2023/3)

Sidan publicerades www.umea.se/detaljplanering