Detaljplaner och områdesbestämmelser

Kommunens fysiska planering avgör hur mark- och vattenområden ska användas. I detaljplaner regleras bland annat bebyggelse, gator, parker och friluftsområden. Detaljplanerna ligger till grund för beslut om till exempel bygglov.

Områdesbestämmelser kan upprättas inom begränsade områden som inte har detaljplan, exempelvis om kommunen vill reglera grunddragen i mark- och vattenanvändningen för att säkerställa syftet i översiktsplanen. Bestämmelserna används för att till exempel reglera bebyggelsens utformning i värdefulla miljöer och för att minska eller utöka bygglovplikten. Inom kommunen finns flera områdes­bestämmelser inom miljöer som är kulturhistoriskt värdefulla.

Att upprätta en detaljplan är en lång och noggrann process. Noggrannheten behövs för att planen har stark rättsverkan. Byggnadsnämnden (eller kommunstyrelsen) beslutar om en plan ska upprättas och vad som är syftet med planen. Byggnadsnämnden eller i vissa fall kommunfullmäktige beslutar om att anta detaljplaner.

Här kan du ta del av detaljplaner som just nu är ute på samråd och granskning. Det innebär att det är möjligt att lämna synpunkter på dessa planer. Handlingar finns på respektive detaljplans projektsida.

Samråd av detaljplan

Just nu finns inga detaljplaner på samråd.

Granskning av detaljplan

Just nu finns inga detaljplaner på granskning.

Detaljplaner som ska godkännas/antas

Här listas planförslag som ska antas/godkännas i byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige när det är aktuellt.

Mer information

Ansök om planbesked

Ansök om planbesked via vår e-tjänst, du loggar in med BankID via e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och skickar in din ansökan digitalt. Du hittar kommunens samtliga e-tjänster via e-tjänsteplattformen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Det går även bra att ansöka med blankett för dig som inte har BankID. Här kan du ladda ner och fylla i en ansökan om planbesked.

Ansökan om planbesked (pdf) , 154 kB, öppnas i nytt fönster.

Skicka in din ansökan med e-post till planavdelning@umea.se eller med vanlig post till:

Umeå kommun
Planavdelning
Skolgatan 31 A
901 84 Umeå

Skicka yttranden till planavdelningen

  • Skicka mejl till planavdelning@umea.se
  • Skicka via det formulär som finns på detaljplanens projektsida
  • Skicka med vanlig post till

Umeå kommun
Planavdelning
Skolgatan 31 A
901 84 Umeå

Märk alltid ditt yttrande med detaljplanens diarienummer och ange dina kontaktuppgifter.

Detaljplan för Västerteg 34:4 och 4:41

Detaljplan för Törnrosen 5 med flera

Detaljplan för Ersmark 22:2

Detaljplan för Almen 1–7

Detaljplan för Aspgärdan 18 och del av Böleå 12:2 med flera

Detaljplan för Älgoxen 1 med flera

Detaljplan för Bjännsjö 1:97 med flera

Detaljplan för Hörneå 30:2 med flera

Detaljplan för del av Tomtebo 2:1

Detaljplan för Holmsund 7:126 med flera

Detaljplan för del av Grisbacka 17:11

Detaljplan för del av Motormannen 9 med flera

Detaljplan för Stenfrukten 64

Detaljplan för del av Holmsund 2:65

Detaljplan för Kommunalhuset 3

Detaljplan för Långmyran 16 med flera

Detaljplan för Varglyan 1 och del av Stadsliden 2:4

Detaljplan för Stöcke 10:14

Ändring av detaljplan för Bösta 1:39 med flera

Detaljplan för Drevet 1 med flera

Detaljplan för Handlaren 18 med flera

Detaljplan för del av Tomtebo 2:1 med flera 

Detaljplan för del av Obbola 19:1

Detaljplan för Linnéan 8

Detaljplan för Baggböle 1:17 och 2:23

Detaljplan för del av Stöcksjö 7:9 och Stöcksjö S:1

Detaljplan för del av Grubbe 9:21 med flera Klockarbäckens handelsområde

Detaljplan för Anumark 1:20 med flera – järnvägsterminal och industriverksamhet

Detaljplan för del av Kåddis 3:1 med flera

Detaljplan för del av Backen 6:1 med flera

Detaljplan för Sävar 61:1 med flera – upphävande av detaljplaner

Detaljplan för Syrenen 7 med flera

Detaljplan för del av Obbola 19:1 och 19:2

Detaljplan för del av Böleå 1:77 – utökad byggrätt

Detaljplan för Lillskogen 3 med flera

Detaljplan för Vale 17

Detaljplan för Arken 12 med flera

Ändring av detaljplan för del av Röbäck 30:60 med flera

Ändring av förslag till stadsplan för Röbäcks industriområde

Detaljplan för del av Sörmjöle S:1

Ändring av detaljplan för Borrmaskinen 10 med flera

Detaljplan för Stöcke 13:7 med flera

Ändring av detaljplan för Stöcke 6:31 och 6:36

Ändring av detaljplan för Hörneå 8:817

Detaljplan för Bilhandlaren 1 med flera

Detaljplan för Ön 2:32 med flera

Detaljplan för Stöcksjö 14:23

Detaljplan för Holmsund 2:65 med flera (Umeå hamn - etapp 1)

Detaljplan för Gripen 26–30

Detaljplan för del av Västerteg 47:1 samt Västerteg 10:11

Detaljplan för Sömmen 1

Detaljplan för Kryssaren 6-8

Detaljplan för Ersmark 22:2

Detaljplan för Bjännsjö 1:97 med flera

Detaljplan för Hörneå 30:2 med flera

Detaljplan för del av Tomtebo 2:1

Detaljplan för Holmsund 7:126 med flera

Detaljplan för Grisbacka 17:11

Detaljplan för Stenfrukten 64 och del av Böleå 7:19

Detaljplan för del av Holmsund 2:65

Detaljplan för Motormannen 9 med flera

Detaljplan för Långmyran 16 med flera

Detaljplan för Umeå 4:3 med flera

Detaljplan för Västerteg 34:4 och 4:41

Detaljplan för Stöcke 7:21

Detaljplan för Älgoxen 1

Detaljplan för Borrmaskinen 1, 20, 21 och S:1

Detaljplan för Bösta 1:39 med flera

Detaljplan för Drevet 1 med flera

Detaljplan för Handlaren 18, 21 och 23

Detaljplan för Linnéan 8

Detaljplan för Törnrosen 5 med flera

Detaljplan för Kardanen 8 och del av Österteg 41:1

Detaljplan för del av Grubbe 9:21 med flera

Detaljplan för Anumark 1:20 med flera

Detaljplan för del av Kåddis 3:1 med flera

Detaljplan för del av Stöcke 10:14 med flera

Detaljplan för del av Tomtebo 2:1 med flera – Malmvägen

Detaljplan för del av Tavelsjö 7:8 med flera

Detaljplan för Backen 6:1

Detaljplan för Sävar 61:1 med flera – upphävande av detaljplaner

Detaljplan för del av Böleå 1:77 – utökad byggrätt

Detaljplan för Lillskogen 3 med flera

Detaljplan för Varglyan 1 och del av Stadsliden 2:4

Detaljplan för Stöcksjö 7:9 och S:1

Detaljplan för Vale 17

Ändring av detaljplan för del av Röbäck 30:60 med flera

Ändring av förslag till stadsplan för Röbäcks industriområde

Detaljplan för del av Sörmjöle S:1

Ändring av detaljplan för Borrmaskinen 10 med flera

Detaljplan för Stöcke 13:7 med flera

Detaljplan för Bilhandlaren 1 med flera

Ändring av detaljplan för Stöcke 6:36 och 6:31

Ändring av detaljplan för Hörneå 8:817

Detaljplan för Ön 2:32 med flera

Detaljplan för del av Obbola 19:1

Sidan publicerades www.umea.se/detaljplanering