Centrala stan

Centrala stan omfattar området mellan Tvärån, älven och järnvägen. I de centrala delarna finns mest privatägda hyreshus av äldre karaktär, varav en del har renoverats. Inom området finns också en hel del småhus och flerfamiljshus. Här finns ett stort utbud av affärer och restauranger samt övrig service.

Sidan publicerades