Bild på deltagarna från uppstartsträffen med tematisk grupp Mat och jordbruk

Ny tematisk grupp inom Mat och jordbruk

Det befintliga nätverket Mat och klimat i norr ska tillsammans med anslutna organisationer från Umeå klimatfärdplan bilda en ny tematisk grupp inom fokusområdet Mat och jordbruk, för att tillsammans driva på förändring och omställning.

23 maj 2023 genomfördes den första träffen för en tematisk grupp inom fokusområdet Mat och jordbruk på Rex. Gruppen som träffades bestod av flera relevanta aktörer som har stor kompetens och erfarenhet inom området och som med samarbete kan hitta nya affärer och lösa utmaningar.

Vad är en tematisk grupp

Inom fokusområdena i Umeå klimatfärdplan har vi identifierat flera klimatutmaningar och organisationer har åtagit sig att aktivt arbeta med var och en av dessa. För att stödja och möjliggöra organisationernas delning av erfarenheter, lösningar och utmaningar kommer olika typer av tematiska grupper att skapas och utvecklas.

I Umeå finns det redan olika nätverk som aktivt arbetar inom olika fokusområden, medan vissa områden saknar befintliga nätverk. Vi vill sammanföra existerande nätverk med klimatfärdplanen för att skapa en bred förankring och samarbete mot gemensamma mål. Förhoppningen är att organisationer som är anslutna till existerande nätverk också kommer att skriva under Umeås klimatfärdplan och framför allt arbeta mer aktivt med klimatomställning – inom färdplanen, i existerande nätverk och internt.

Inom de fokusområden som saknar ett befintligt nätverk kommer vi istället att skapa nya tematiska grupper, nätverk och samarbeten för att lägga grunden för ett forum där vi kan stärka varandra och skapa positiva effekter.

Mat och klimat i norr

Mat och klimat i norr är ett redan existerande nätverk bestående av flera aktörer, allt från restauranger och caféer till kommunens egna måltidsservice. Nätverket grundades redan 2017 och har i dag 12 medlemmar. Genom den starka och hållbara nätverksstrukturen har medlemmarna haft ett forum där det varit möjligt att utbyta erfarenheter och kunskap, ett forum där de tillsammans har kunnat samverka och skapat gemensamma nämnare för en mer hållbar restaurangbransch i Umeå.

Samarbetet har bland annat har resulterat i kokboken Mat och klimat och alla medlemmar i nätverket har bidragit med input till boken. Boken har vunnit flera priser, bland annat Sveriges bästa klimatkokbok av Gourmand Awards 2019.

Logotyp nätverket Mat och klimat i Norr

Fokusområdet mat och jordbruk

Produktion och konsumtion av livsmedel bidrar till klimatutsläppen lokalt som globalt. Baserat på Konsumtionskompassen står livsmedel i dag för 24 procent av de konsumtionsbaserade klimatutsläppen i Umeå. Samtidigt så står enbart matsvinnet i världen för 8–10 procent av allt utsläpp av växthusgaser enligt livsmedelsverket. Vilket understryker att detta är ett viktigt område för oss att jobba aktivt med både när det gäller produktion och konsumtion av livsmedel för att bidra till klimatomställningen.


Inom fokusområdet Mat och jordbruk har flera organisationer antagit en eller flera utmaningar som bland annat handlar om att övergå till konsumtion av livsmedel med låg klimatpåverkan, att minska matsvinnet och att använda mindre, mer hållbar gödsel.

Sidan publicerades