Anslut till Umeå klimatfärdplan

Din organisation ansluter till Umeå klimatfärdplan genom att signera en avsiktsförklaring om att arbeta tillsammans för att skynda på Umeås klimatomställning.

Vi som skriver under åtar oss att arbeta tillsammans med andra partners för att skynda på Umeås klimatomställning och kraftfullt minska klimatutsläppen i enlighet med Parisavtalet.

Vi ställer oss bakom målen om ett klimatneutralt Umeå till 2040 och en minskning av de konsumtionsbaserade klimatutsläppen i Umeå till 2 ton CO2 per person 2040 och 1 ton 2050.

För att inte överskrida Umeås utsläppsutrymme åtar vi oss att bidra till att Umeås klimatutsläpp minskar årligen med minst 20 procent.

Den 30 november 2023 genomfördes det andra Klimatoppmötet i Umeå, där ytterligare 17 olika partners signerade Umeå klimatfärdplan. Idag är vi 54 partners inom Umeå klimatfärdplan.

Inom Umeå klimatfärdplan åtar vi oss att under perioden 2023–2025

  1. delta aktivt i gemensamt lärande och dialog
  2. dela information årligen om aktiviteter och resultat
  3. arbeta aktivt för minskade klimatutsläpp i linje med vårt klimat- och hållbarhetsarbete och kopplat till minst fem av klimatfärdplanens klimatutmaningar.

Läs och ladda ner hela avsiktsförklaringen , 129.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Så gör ni för att ansluta

Anmälan till att ansluta till klimatfärdplan är öppen från 1 februari 2024.

Läs först igenom färdplanen och beskrivningen av utmaningarna, sedan fyller ni i ett anmälningsformulär nedan.

Vi vill veta:

  1. Vilka utmaningar ni antar
  2. Vem i er organisation som skriver under
  3. Vem som ska vara er kontaktperson.
Sidan publicerades