Stadsplanering och byggande

Umeå är mitt uppe i sin mest expansiva fas någonsin, vi fördubblar vår befolkning på mindre än femtio år. Det skapar ett härligt driv och nybyggaratmosfär, och såklart väldigt goda förutsättningar att utveckla staden och kommunen ytterligare – för alla som bor här nu och för kommande generationer.

Strategier för hållbar tillväxt

Varför vi vill bli 200 000 invånare

Stadsplaneringen sker genom över­siktlig planering och detalj­planering. Översikts­planen beskriver de lång­siktiga grund­dragen för hur vi ska ut­veckla och bevara den byggda miljön på ett håll­bart och klimat­smart sätt. I detalj­planeringen regleras hur den be­byggda miljön ska ut­formas och hur mark och vatten får an­vändas.

 • Avtal klart för utveckling av fastighet på Teg

  Ett exploateringsavtal är klart som reglerar hur detaljplan för fastigheten Bilhandlaren 1 på Teg ska genomföras. Det ska skapa nya förutsättningar för bostäder...
 • Detaljplan godkänd för småhus i Stöcke

  En ny detaljplan för del av fastigheten Stöcke 13:7 med flera inom Umeå kommun har godkänts av kommunfullmäktige. Planen ska skapa planmässiga förutsättningar f...
 • Arbetet med ”Visioner: i norr” är igång

  Elva kreativa team arbetar med att tänka nytt kring framtidens hållbara, inkluderande och vackra livsmiljöer i sex norrlandskommuner. Två av dessa team arbetar...
 • Lämna synpunkter på plan för Tomtebo strand

  Detaljplanen för Tomtebo strand var på samråd sommaren 2020. Ungefär hälften av synpunkterna som kom in under samrådet var från privatpersoner. Synpunkter har a...
 • Nya villatomter planeras på landsbygden

  Söker du en tomt utanför sta'n? Nya områden för småhus ska nu planeras i Gråbolandet, ett havsnära område i Hörnefors, och i norra delen av Bullmark. Gråbolande...
Sidan publicerades www.umea.se/stadsplanering